Interni tehnički propisi

POPIS INTERNIH TEHNIČKIH PROPISA
 
Napomena: Interni tehnički propisi označeni plavom bojom (na koje postoji link) su u elektronskom obliku i mogu se preuzeti na našoj web stranici, a ostali se mogu nabaviti u našem Centru za korisnike, Radnička cesta 1 prema cjeniku formiranom za troškove umnožavanja. 
OZNAKA NAZIV BR. STRANICA
GPZ-P 131 Pravilnik o normizaciji. /1993/./ Za sada označen sa GPZ-P 130 /./ “N.N.” 34/94. /. *** 15
GPZ-P133.001 Pravilnik o strukovnim normama Gradske plinare Zagreb /1994 / 3
GPZ-P133.002 Pravilnik o strukovnim normama Gradske plinare Zagreb /1996 / 3
GPZ-P 201 Elementi i dijelovi plinovoda. /1991/./ Za sada označen sa GPZ-P 2 /./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 20
GPZ-P 507:2007 Održavanje sustava katodne zaštite PLINOVODA 7
GPZ-P 508:2010 Održavanje elektroenergetike u krugu Gradske plinare Zagreb 21
GPZ-P 551 Pravilnik za izvođenje plinskih kućnih i industrijskih priključaka/primjena do 4,0 bar/. /1994/./ “N.N.” 34/94. /.***/  
GPZ-P 551/04 PLINSKI PRIKLJUČCI (za primjenu do 4, 0 bar) (trenutno je u reviziji) 32
GPZ-P 552 Smjernice za polaganje kućnih priključaka za pojedine male stambene zgrade. /1994/./ “N.N.” 34/94. /. ***/  
GPZ-P 552/04 POLAGANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA (trenutno je u reviziji) 15
GPZ-P 561 Interna tehnička pravila zaštite na radu i sigurnosti od požara plinskih regulatorskih uređaja./ 1982 /.(trenutno je u reviziji) /Za sada nosi oznaku GPZ-P 561 samo na naslovnoj stranici/ 104
GPZ-P 580/I Ispitivanje plinske mreže radnog tlaka do 4,0 bar. 13
GPZ-P 601 Prvo izdanje / 30. 03. 1937 / 1/ Pravilnik za izvođenje  plinskih instalacija.  
GPZ-P 601 Drugo izdanje / 1956 / Tehnički propisi za izvođenje plinskih instalacija.  
GPZ-P 601 Treće izdanje / 1963 / 2/ Tehnički propisi za izvođenje plinskih instalacija.  
GPZ-P 601 Četvrto izdanje /1969 / 3/ Smjernice za projektiranje, izvedbu i uporabu instalacija gradskog plina na području grada Zagreba  
GPZ-P 601 Peto izdanje / 1992 / 4/ Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija.  
GPZ-P 601 Šesto izdanje / 1993 / (trenutno je u reviziji) Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija / Izmjene i dopune /. / Za sada označen sa GPZ-PI 600 / / “N.N.” 34/94. /. ***/  234
 
ZBIRKA PRAVILNIKA I PRIPADNIH NORMI
 
 
GPZ-P 624 Klasificiranje propusnosti postojećih unutrašnjih plinskih instalacija. /1992/./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 15
GPZ-P 626 Odvođenje produkata izgaranja od plinskih aparata za pripremu tople vode, instalacijom za centralno provjetravanje. /1992/./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 21
GPZ-P 634 Instaliranje plinskih aparata u velikim kuhinjama. / 1992 /. / “N.N.” 34/94. /. ***/ 10
GPZ-N 1298 Fazonski komadi za dimovodne priključke. /1992/. / “N.N.” 34/94. /. ***/ 9
GPZ-N 18017-1 Provjetravanje kupaonica i WC-a bez vanjskih prozora. Instalacije s jednim oknom bez ventilatora. /1992/./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 6
GPZ-N 18017-3 Provjetravanje kupaonica i WC-a bez vanjskih prozora. Instalacije s ventilatorom. /1992/./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 28
  NAPOMENA: Zbirka pravilnika i pripadnih normi je u jednom uvezu.
 
89
 
GPZ-P 688 Tehnika korištenja gornje ogrijevne moći. Smjernice i tehničke upute za instaliranje./ “N.N.” 34/94. /. ***/ 51
GPZ-N 113.330 Zavarivanje cijevi od termoplasta. OBUKA I POLAGANJE OSNOVNOG I PONOVNOG TEČAJA. /P 133.001 /. 5/ 18
GPZ-N 202.001 Plinovodi od čeličnih cijevi s dozvoljenim radnim tlakom do 16 bar; ZAHTJEVI NA DIJELOVE CJEVOVODA. /P 133.001 /. 5/ 15
GPZ-N 202.002 Plinovodi od čeličnih cijevi s dozvoljenim radnim tlakom višim od 16 bar; ZAHTJEVI NA DIJELOVE CJEVOVODA. /P 133.001 /. 5/ 16
GPZ-N 202.004 Zahtjevi na elemente, dijelove i opremu plinovodnog sustava; ELEMENTI, DIJELOVI I OPREMA PLINOVODA /P 133.001 /. 5/ 21
GPZ-N 202.011 Kućni priključci i dvorišni vodovi; ZAHTJEVI ZA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD ČELIKA  
GPZ-N 203.011 Kućni priključci i dvorišni vodovi; ZAHTJEVI ZA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD PEHD. 5
GPZ-N 204.011 Kućni priključci i dvorišni plinovodi; ZAHTJEVI NA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD BAKRA. /P 133.001 /. 5/  
GPZ-N 203.431 Tehnički zahtjevi za dijelove cjevovoda od termoplasta. SMJERNICE ZA KVALITETU CIJEVI OD PE-HD /polietilen visoke gustoće/ ZA PLINOVODE S RADNIM TLAKOM DO 4,0 bar. /P 133.001 /. 5/ 9
GPZ-N 251.051 Ugradnja cestovne škrinjice na prometnim ASFALTIRANIM POVRŠINAMA./P 133.002 /. 6/ 2
GPZ-N 251.052 Ugradnja cestovne škrinjice na zelenim ODRŽAVANIM POVRŠINAMA. /P 133.002 /. 6/ 2
GPZ-N 251.053 Ugradnja cestovne škrinjice na zelenim NEODRŽAVANIM POVRŠINAMA./P 133.002 /. 6/ 2
GPZ-N 259.101 Ostali elementi na plinovodima. “PROTEKTO” - ANTIKOROZIVNE “ŽRTVENE ANODE”. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 262.101 Polietilenske izolacijske trake “EVO” - ANTIKOROZIVNA IZOLACIJSKA TRAKA. /P 133.002 /. 6/ 4
GPZ-N 262.102 Izolacijske trake DENSO - antikorozivna izolacijska traka. /P 133.002 /. 6/ 1
GPZ-N 262.103 Izolacijske trake DENSO - antikorozivna izolacijska traka. /P 133.002 /. 6/ 1
GPZ-N 262.104 Polietilenske izolacijske trake TRAITAL - antikorozivna izolacijska traka./P 133.002 /. 6/ 1
GPZ-N 262.105 Polietilenske izolacijske trake POLYKEN - antikorozivna izolacijska traka. /P 133.002 /. 6/ 1
GPZ-N 262.151 Izolacijske manšete RAYCHEM - antikorozivna izolacijska manšeta. /P 133.002 /. 6/ 2
GPZ-N 262.152 Polietilenske izolacijske manšete RAYCHEM - TPSM za izolaciju varnog spoja./P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 262.153 Ojačana plastična izolacijska manšeta. RAYCHEM - GAPS za izolaciju varnog spoja. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 262.154 Polietilenski izolacijski formni rukavac RAYCHEM - THERMOFIT HTTE za izolaciju T - komada. /P 133.002 /. 6/ 2
GPZ-N 262.155 Dvodjelni polietilenski izolacijski formni rukavac 2
  RAYCHEM - “Termofit BLOT” za izolaciju čepa plinovoda. /P 133.002 /. 6/  
GPZ-N 262.156 Polietilenski izolacijski element – manšeta RAYCHEM - FCWS-F za izolaciju prirubnica. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 270.012/04 PLINSKA OKNA 10
GPZ-N 275.016 Podupiranje ugrađenog zapora na PE - plinovodu; PODUPIRANJE PE-KUGLASTE SLAVINE 7
GPZ-N 313.011 Spajanje navojnim spojevima;  RASTAVLJIVI SPOJEVI.  
GPZ-N 314.011 Spajanje navojnim spojevima; NERASTAVLJIVI SPOJEV.I  
GPZ-N 323.011 Spajanje prirubničkim spojevima; RASTAVLJIVI SPOJEVI. 4
GPZ-N 324.011 Spajanje prirubničkim spojevima;  NERASTAVLJIVI SPOJ. /P 133.001 /. 5/  
GPZ-N 360.053 Proračun posuda i aparataod termoplasta; ZAVARENI SPOJEVI. /P 133.001 /. 5/ 12
GPZ-N 410.012 Plinske zaporne armature do PN 4. ZAHTJEVI I ISPITIVANJE U SVRHU ODOBRENJA SUKLADNOSTI. /P 133.001 /. 5/ 22
GPZ-N 410.101 MJEDENI NAVOJNI PLINSKI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. /P 133.002 /. 6/ 5
GPZ-N 410.102 PLINSKI NAVOJNI KONUSNI PIPAC-SLAVINA. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 410.103 PLINSKI GUMIRANI ZASUN. /P 133.002 /. 6/ 5
GPZ-N 410.104 PRIRUBNIČKI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. /P 133.002 /. 6/ 5
GPZ-N 410.105 UVARNI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. /P 133.002 /. 6/ 5
GPZ-N 410.106 VISOKOTLAČNI PODMAZIVANI KONUSNI PIPAC-SLAVINA S PRIRUBNICAMA. /P 133.002 /. 6/ 6
GPZ-N 410.107 PLINSKI VENTIL-PRIRUBNIČKA IZVEDBA. /P 133.002 /. 6/ 4
GPZ-N 410.108 LEPTIRASTI ZAKLOPCI. /P 133.002 /. 6/ 6
GPZ-N 410.109 IGLIČASTI VENTILI ZA INSTRUMENTACIJU I MJERENJE. /P 133.002 /. 6/ 4
GPZ-N 410.111 GARNITURA ZA NAVRTAVANJE “T” - OGRANAK S ČEPOM. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 410.112 GARNITURA ZA NAVRTAVANJE “T” - OGRANAK S VENTILOM. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 410.151 ZAPORNA PE ARMATURA Pipci - slavine s valjkom. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 410.152 ZAPORNA PE ARMATURA KUGLASTE SLAVINE 5
GPZ-N 450.356 Vanjski plinovodi. Tipski sakupljači kondenzata za PE-plinovode NISKOGA tlaka. /P 133.002 /. 6/ 3
GPZ-N 450.357 Vanjski plinovodi. 3
  Tipski sakupljači kondenzata za PE-plinovode SREDNJEGA tlaka. /P 133.002 /. 6/  
GPZ-N 500.021 Vanjski plinovodi. PODRUČJE TLAKOVA. PODJELA PLINOVODA STUPNJEVANJE PLINOVODA PO TLAČNOM RANGU. /P 133. 001 /. 5/ 1
GPZ-N 500.101 Vanjski plinovodi. NAZIVI I OZNAČAVANJE POSTROJENJA NA PLINOVODIMA. /P 133.001 /. 5/ 1
GPZ-N 505.011 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. /primjena od 0.035 do 4.0 bar/. DIMENZIONIRANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA (Revidirana norma iz 1994. god  Određivanje nazivnog promjera cijevi) /P 133.001 /. 5/ 13
GPZ-N 505.012 Vanjski plinovodi. Tehnički zahtjevi. PRORAČUN GUBITAKA TLAKA KOD DISTRIBUCIJE PLINA. /P 133.001 /. 5/ 22
GPZN 505.132 Kućni priključci za niski tlak. Konstrukcijski zahtjevi. SKLOP GLAVNOG ZAPORA NA NISKOTLAČNOM KUĆNOM PRIKLJUČKU U FASADNOM ORMARIĆU. 7
GPZ-N 507.111 VanjskI plinovodi. VANJSKA ZAŠTITA OD KOROZIJE. /P 133.001 /. 5/ 4
GPZ-N 507.112 Vanjski plinovodi. Konstrukcijski zahtjevi. UPUTE ZA IZVEDBU RADOVA NAKNADNE ZAŠTITE OD KOROZIJE NA UGRAĐENIM ELEMENTIMA PLINOVODA. /P 133.001 /. 5/ 21
GPZ-N 508.261/04 PLOČICE UPOZORENJA 11
GPZ-N 561.112 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. OPREMA KUĆNOG REGULATORSKOG UREĐAJA. 2
  TEHNIČKI ZAHTJEVI. /P 133.001 /. 5/  
GPZ-N 561.113 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. IZVOĐENJE CJEVOVODA ZA ODVOD ODUŠENOG PLINA IZ SIGURONOSNOG ISPUŠNOG VENTILA REGULACIJSKOG UREĐAJA. /P 133.001 /. 5/ 2
GPZNS 561.114/5 Vanjski plinovodi. Kućni priključci za radne pritiske od 0,1 do 4,0 bar. prirubnički SKLOP GLAVNOG ZAPORA SA PLINSKIM REGULACIJSKIM UREĐAJEM /PRU-om/. OPREMA. KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI. Regulator tipa IKOM STR 10 ili SCHLUMBERGER-ROMBACH SER 10 DN 25 Tlačni rang PN4 i PN1; VS = 10 m3/h
REVIDIRAN 07.08.2007 na  229 sj. i dobiva novu oznaku.
5
GPZ S 561.114/1: 2007 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATORI TIPA: ACTARIS SER 10-770 ELSTER M2R 25F GMT MKR-425 FG-90 ELSTER M2R 40F 7
GPZ S 561.114/2: 2008 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, OPREMA S PRIRUBNIČKIM SPOJEVIMA KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATOR TLAKA:ACTARIS SER 133 9
GPZ S 561.114/3: 2008 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, OPREMA S PRIRUBNIČKIM SPOJEVIMA KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATOR TLAKA: ACTARIS SER 233-12-72; 233-8-4-72 9
GPZ-N EN 437 ISPITNI PLINOVI. ISPITNI TLAKOVI. KATEGORIJE PLINSKIH UREĐAJA. /P 133.002 /. 6/ 12
GPZ-U 614 MJERNA I REGULACIJSKA TEHNIKA Revidirano  07.08.2007 na 229. Sj 24
GPZ–U 614/07 MJERNA I REGULACIJSKA TEHNIKA Revidirano  26.11.2010. na 237. Sj 26
GPZ–U 614/2010 MJERNA I REGULACIJSKA TEHNIKA 26
GPZ-U 580/II Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i ključnim priključcima /za primjenu do 4,0 bar/ 13
GPZ-U 580/III Uređaji za detekciju i mjerenje plina koji se koriste za ispitivanje plinske mreže 11

**/  Objavijest u “Narodnim novinama” br. 11/94. a objavljen je u “Službenom glasniku” br. 24/94.
***/ Obavijest o izdavanju strukovnih tehničkih propisa “Narodne novine” br. 34/1994.
1/    Objavljeno u listu “Voda i plin” br. 9. 10 i 11 1935. i u “Narodnim novinama” br.  1937.god.
2/    Objavljen po “Jugoslavenskom udruženju za koks i plin” u listu “Koks i plin”.
3/    Broj 05/11-14664/2-1969 od 18.12.1969 donešen na Savjetu za građevinarstvo i urbanizam
      Skupštine grada Zagreba, na temelju čl. 258 Statuta grada Zagreba.
4/    Objavljeno za primjenu  sa zamolbom u GPZ-1992.
5/    Objavljeno objavom pravilnika GPZ-P 133.001.
6/    Objavljeno objavom pravilnika GPZ-P 133.002.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više