Sprječavanje sukoba interesa sukladno čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) izjavljujemo da predstavnici Gradske plinare Zagreb d.o.o. kao i s njima povezane osobe istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima niti imaju poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tih gospodarskih subjekata više od 0,5%.  
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više