Obavijest o privremenoj obustavi plina - NTP ZAPREŠIĆKA - I. ETAPA

Dana 11.09.2017. godine oko 8,00 sati zbog radova na zamjeni dotrajalog plinovoda i kućnih priključaka obustaviti ćemo isporuku plina na slijedećoj građevini -  kućnim brojevima:
 
GRAĐEVINANTP ZAPREŠIĆKA
 
KUĆNI BROJEVI U ZONI RADOVA:
 
ZAPREŠIĆKA – 19, 19/1, 21, 23
 
OBUSTAVA PLINA TRAJATI ĆE NEPREKIDNO od 11.09. do 15.09.2017. godine
 
Skrećemo Vam pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.
PLANIRANI RADOVI:
  1. Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka u zoni radova
  2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka,
  3. Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novo izvedene plinske kućne priključke.
  4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.
NAPOMENE:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb
  • Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr  ili Centar za potrošače, tel. 6437-636). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.
  • Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Cesta ,a unutar parcela  sanacija je u obvezi  Gradske plinare Zagreb.
OBVEZE KORISNIKA PLINA:
  • Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta)– prilikom radova pod stavkom  1. , 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod rednim brojem 1. će se izvoditi 11.09.2017., a pod 2.i 3. po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
  • Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina.( PLANIRANO 15.09.2017.)
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-559, 6437-572, 6437-644 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-686 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
(inform. o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8.00 do 9.30 i od 12.00 do14.00 sati)
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više