Bez plina I. G. Kovačića, Golubovac, Čulinečka cesta, Ulica krušaka i Ulica omorika

Od utorka, 4. lipnja, do 28. lipnja, zbog radova na plinovodu i kućnim priključcima, bit će obustavljena isporuka plina na adresama: Ivana Gorana Kovačića  4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14A, 16, 17, 18, 20, 23, 23/1, 25, 27, 31, 33, 33A, 35 i Golubovac 5, 11 i 13.

Od četvrtka, 6. lipnja, oko 8 sati, zbog radova na zamjeni dotrajalog plinovoda i kućnih priključaka, do 29. lipnja bit će obustavljena isporuka plina na Čulinečkoj cesti 99,102b,102b/1,103,104,105,106,107,109,109/1,109a,112,114,114a,115,116,116a, u Ulici krušaka 1,1a,1b,2,3,4,6,7,9 i Ulici omorika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 27.

Skrećemo pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.

Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
            3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.

Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ako nemaju navedenu dokumentaciju, molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere.
Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera. Kontrolu dimnjaka obavlja područni dimnjačar, od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik 15/15).

Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.
Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Zagrebačkih cesta, a unutar parcela sanacija je u obvezi Gradske plinare Zagreb.

Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom  1, 2 i 3 potrebno je djelatnicima GPZ-a omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod rednim brojem 1 će se izvoditi 6. lipnja, a pod 2 i 3 po usmenoj obavijesti voditelja građenja.

Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina (dva dana ranije ostavljamo obavijest na oglasnoj ploči ili ulaznim vratima).

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-771, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
      (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više