Briga o sigurnosti - napravite servis trošila prije početka sezone grijanja

Gradska plinara Zagreb podsjeća građane koji koriste plin kao energent za ogrjev da prije početka sezone grijanja servisiraju potrošače u svom kućanstvu. Radi se o štednjacima, pećima i prvenstveno plinskim bojlerima za koje je preporučljivo jednom godišnje napraviti servis, jednako kao i servis dimnjaka. Posebnu pažnju trebaju obratiti korisnici atmosferskih bojlera, prepoznatljivom po vidljivom plameniku, a koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostora u  kojem se nalaze. Više o sigurnoj upotrebi plina nalazi se na poveznici.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više