Foto: sanacija viskotlačnog plinovoda na Radničkoj cesti

Djelatnici Gradske plinare Zagreb sanirali su propusnost visokotlačnog plinovoda koji napaja industrijske pogone, osiguravajući pritom pouzdanu i neprekidnu opskrbu plinom za plinske redukcjske stanice Chromos – tvornicu smole, INA - rafineriju, Petruševec i Mlinar. Propusnost plinovoda na Radničkoj cesti, ispod nadvožnjaka za Petruševec i Domovinski most, pronađena je tijekom redovnog ispitivanja elemenata na sustavu nakon čega je pripremljena i obavljena sanacija bez da su potrošači ostali bez plina. Niže predstavljamo foto-priču tijeka sanacije.

1. Ventil na kojem je nađena propusnost