Gradska plinara Zagreb potpisala ugovor o kupoprodaji Elektrometal-Distribucije plina

Gradska plinara Zagreb d.o.o., nakon što je krajem veljače dala najbolju ponudu na licitaciji za preuzimanje Elektrometal-Distribucije plina d.o.o. iz Bjelovara, s tvrtkom Elektrometal d.d. u stečaju potpisala je kupoprodajni ugovor.

- Razvoj i modernizaciju plinske mreže temeljit ćemo na kompetentnosti, znanju i iskustvu stečenim tijekom 155 godina i poziciji GPZ-a kao najvećeg distributera. S obzirom na stoljeće i pol praćenja trendova, poštivanjem domaće i europske regulative i tehnoloških dosega, jasno je da Gradska plinara Zagreb svoj razvoj gradi sustavno i s velikom odgovornošću čime ćemo se voditi pri upravljanju Elektrometal-Distribucijom plina. Naš je cilj unaprijediti poslovanje i distribucijsku mrežu na zadovoljstvo svih potrošača, zaposlenika i lokalne zajednice – kazala je Tihana Colić, direktorica Gradske plinare Zagreb. 

- Zadovoljni smo što tvrtku Elektrometal-Distribucija plina preuzima Gradska plinara Zagreb kojoj je distribucija osnovna djelatnost. Siguran sam da ćemo dobiti najbolju financijsku, tehničku i stručnu podršku što je najbolje za potrošače na distribucijskoj mreži Elektrometal-Distribucije plina – kazao je Srećko Ezgeta, direktor Elektrometal-Distribucije plina.

Elektrometal - Distribucija plina najveći je operator distribucijskog sustava na području Bjelovarsko - bilogorske županije koji upravlja mrežom plinovoda na području grada Bjelovara i devet susjednih općina te obuhvaća 500 kilometara mreže i oko 14.000 potrošača.  Gradska plinara Zagreb d.o.o. najveći je operator distribucijskog sustava u Hrvatskoj s distribucijskom mrežom od 3810 kilometara i više od 280 tisuća potrošača.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više