Gradskoj plinari Zagreb produžena dozvola za obavljanje distribucije plina

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije produžilo je Gradskoj plinari Zagreb dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina na razdoblje od 15 godina. Gradska plinara Zagreb podnijela je zahtjev za produljenje dozvole u roku propisanom Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetske djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obaljanje energetske djelatnosti poštujući zakonom propisanu proceduru uz priloženu potrebnu dokumentaciju. Sadašnja dozvola po kojoj Gradska plinara Zagreb obavlja djelatnost distribucije plina valjana je do 29. siječnja 2019..
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više