Normalizacija distribucije plina

Danas, 3.lipnja 2022.g. će se pustiti plin u objekte u Ilici 29, Frankopanskoj 2,2A, 2B, 3,4,6,7,9,10,11,12,18,20,22 i  Dalmatinskoj 2.
U subotu 4. lipnja 2022.g. će se puštati plin u preostale objekte u Ilici i Frankopanskoj ulici.
U ponedjeljak 06. lipnja 2022.g. će se puštati plin u zgradama u Dalmatinskoj ulici te ostalim krajnjim kupcima kojima nije pušten plin u petak i subotu.

Na Jarunu je pušten plin u većini objekata u Koprivničkoj ulici, Trogirskoj, Kameničkoj i Graničarskoj ulici.
U preostale objekte će se puštati plin, danas 03.lipnja 2022.g.(petak) i sutra 04.lipnja 2022.g. (subota).
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više