Obavijest o normalizaciji distribucije plina u Frankopanskoj i na Jarunu

Obavještavamo vas kako je normalizirana distribucija prirodnog plina na lokacijama: Frankopanska ulica i Jarun- kvart Gajevo te pozivamo sve krajnje kupce koji u navedenim terminima nisu bili prisutni na predmetnim lokacijama da se sukladno ostavljenim obavijestima jave u Gradsku plinaru Zagreb d.o.o. radi ispitivanja plinskih instalacija te puštanja plina.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više