Bez plina potrošači na Barutanskom bregu, Mohorovčićevoj, Črešnjevcu i Golikovoj

Zbog radova na niskotlačnom plinovodu, od 18. srpnja do 8. kolovoza, bit će obustavljena isporuka plina na Barutanskom bregu I 1,2,3,4,5,7,11,12,13,13/1,15,19,19A,21,23,25,27,29,31, Barutanskom jarku 52 i Mohorovčićevoj 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 i 48.

Zbog rekonstrukcije niskotlačnog plinovoda Črešnjevec od 23. srpnja do 14. kolovoza bez plina će biti potrošači na adresama Črešnjevec 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 51C, 52, 53, 55, 56, 56/1, 56/2,  57, 58, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 66, 66A, 68, 68A, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 82, 84, 86, 88A, 88B,  88D i 88E i 100 dok će, zbog radova na dijelu niskotlačnog plinovoda od Ulice dragutina Golika do Baštijanove, od 24. srpnja do 2. kolovoza bez plina biti potrošači na adresama Ul. D. Golika 44, 46, 83, 83B, 85, 87, 87A, 89, 91, 93 i 116.

Skrećemo Vam pozornost da nakon obustave plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.

Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
            3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
  • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr ili Centar za potrošače, 6437-636). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ako nemaju navedenu dokumentaciju, molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere.
  • Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
  • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera. Kontrolu dimnjaka obavlja područni dimnjačar, od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik 15/15).
  • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.
  • Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Zagrebačkih cesta, a unutar parcela sanacija je u obvezi Gradske plinare Zagreb.
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom  1, 2 i 3 potrebno je djelatnicima GPZ-a omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina.

Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-771, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
      (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više