Obustava plina u Ulici zeverka i Kovinskoj

Zbog zamjene srednjetlačnog plinovoda Kovinska, tijekom studenog i prosinca, bit će obustavljen plin u Kovinskoj  7, 9, 9A, 9C, 9D, 9E, 13, 19, 21, 22, 25A, 27, 28, 28A, 29, 30, 32 i Ulici zeverka 30 i 32. Potrošači će obavijest o obustavi plina dobiti dva dana prije obustave.
 
Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka na dionici obuhvata radova
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka,
            sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova.
            3.   Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novoizvedene plinske priključke.
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, po potrebi zamjena plinomjera, puštanje plina u instalaciju.

Napomene:
Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb
Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr. Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz, ukoliko je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Molimo korisnike da prije obustave isporuke plina kontaktiraju područne dimnjačare i servisere, ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju.
Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere sa spojem u klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore, te imati ugrađenu pvc/alu stolariju, radi mogućeg povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
Napominjemo da ste prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) kao vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera. Kontrola dimnjaka vrši se od strane područnog dimnjačara od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. list 15/15).
Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara uz poštivanje važećih propisa.
 Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mjenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), ispitati će se i spojiti na novi plinovod.
Za vrijeme radova, na ulici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
Sanacija javno-prometne površine u obvezi je „Zagrebačkih cesta“, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.
Prilikom radova privremeno ćemo obustaviti dobavu plina.

Obveze korisnika plina:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom 1. , 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavni zapor.
Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4 potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u sve stanove korisnika plina.

Dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Služba investicija, Odjel priprema rada na tel: 6437-717, 6437-771, 6437-572
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više