Obustava plina zbog radova na drugoj fazi NTP Trsatska-Nehajska


U utorak, 31.7.2018. godine, od oko 8 sati zbog radova na zamjeni niskotlačnog plinovoda Nehajska-Trsatska i kućnim priključcima, bit će obustavljena isporuka plina na objektima:


I. Crikvenička: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
Nehajska: 18, 20, 22, 32, 34, 36, 39C, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 71;
Kraljevička: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
Trsatska: 26, 28, 30, 32, 34, 36;
II. Crikvenička: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
Tribaljska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
Baščanska: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  i
Modruška 1.
 
Obustava plina trajat će neprekidno od 31.7. do 22.8.2018. godine.

Vlasnicima objekata skrećemo pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti djelatnici Gradske plinare Zagreb prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku instalaciju.

Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka u zoni radova;
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka;
            3.   Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novo izvedene plinske kućne priključke;
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
Troškove za navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb.
Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo. Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.

Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka izradili su tehničari Gradske plinare Zagreb u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara, uz poštivanje važećih propisa.
Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Zagrebačkih cesta, a unutar parcela sanacija je u obvezi  Gradske plinare Zagreb.

Obveze korisnika plina:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta): prilikom radova pod stavkom  1., 2. i 3. potrebno je djelatnicima Gradske plinare Zagreb omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod rednim brojem 1. će se izvoditi 31.7.2018., a pod 2.i 3. po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
Obveza korisnika plina: prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina (dva dana ranije Gradska plinara Zagreb dostavit će obavijest na oglasnoj ploči ili ulaznim vratima - planirano 16.8.-22.8.2018.) 

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor  
            -      6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-589, 6437-572, 6437-644 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-686 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do 14 sati).
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više