Radovi na niskotlačnom plinovodu Nehajska-Trsatska

Tijekom srpnja počet će radovi na zamjeni plinovoda i plinskih priključaka, a u zoni obuhvata radova nalaze se ulice: I. Crkvenička, Nehajska, Kraljevička, Bašćanska, Tribaljska, II. Crikvenička, Hreljinska, Trsatska, Grobnička i Severinska. Planirano je da će radovi završiti u rujnu.

Planirani radovi:
  1. umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka na dionici obuhvata radova;
  2. građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka, sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova;
  3. prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novoizvedene plinske priključke;
  4. pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, po potrebi zamjena plinomjera, puštanje plina u instalaciju.
Napomene:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb. Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera - www.plinara- zaqreb.hr). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara uz poštivanje važećih propisa. Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mjenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), ispitati će se i spojiti na novi plinovod.
  • Za vrijeme radova, na ulici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
  • Sanacija javno-prometne površine u obvezi je Zagrebačkih cesta, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.Prilikom radova privremeno ćemo obustaviti dobavu plina koja će trajati neprekidno oko 22 kalendarska dana zbog zahtjevne rekonstrukcije i jednosmjernog napajanja te Vas molimo da se u tom razdoblju koristite drugim energentima.
O točnom terminu obustave plina obavijestiti ćemo Vas najmanje dva dana ranije.

Obveze korisnika plina:
  • Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) - prilikom radova pod stavkom 1., 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavni zapor.
  • Obveza korisnika plina - prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u sve stanove korisnika plina (DVA DANA RANIJE DOSTAVLJAMO OBAVIJEST). Dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Služba investicija, Odjel priprema rada na tel: 6437-572, 6437-644, 6437-589
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više