Stručne dimnjačarske nalaze mogu izdavati svi dimnjačari iz RH, ne samo koncesionar u Zagrebu

Nastavno na brojne upite građana čiji su objekti oštećeni nakon potresa u ožujku, GPZ je tražio od  Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet mišljenje je li izdavanje stručnog nalaza kao potvrde o ispravnosti dimnjaka ovlašten samo područni dimnjačar kao koncesionar ili je riječ o tržišnoj djelatnosti.

Sukladno tumačenju nadležnog Ureda dimnjačarski stručni nalaz nije posao obuhvaćen koncesijom već ga može izdati bilo koji ovlašteni dimnjačar u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više