Izmjena termina obustave plina u ulicama Grškovićeva, Glogovac, Alagovićeva

Dana 12.08.2019. zbog radova na zamjeni dotrajalog plinovoda NTP MEDVEŠČAK - 1-3 ETAPA i kućnih priključaka bit će obustavljena isporuka plina na sljedećim adresama:
 
GRŠKOVIĆEVA –  1, 2, 2/1, 3, 4A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 17A, 19, 19A, 21, 23, 23A, 23B, 24, 25, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
GLOGOVAC –  2B, 4, 8
ALAGOVIĆEVA –  1

OBUSTAVA PLINA TRAJAT ĆE NEPREKIDNO od 12.08.2019 do 05.09.2019. godine
 
Skrećemo Vam pozornost da nakon obustave plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.
 
PLANIRANI RADOVI:
  1. Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
  2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
  3. Spajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
  4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.
 
NAPOMENE:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
  • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin već će biti izrađen zapisnik o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno na dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere. Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilator te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
  • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta održavati u ispravnom stanju. Servis trošila obavlja se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera, a kontrolu dimnjaka područni dimnjačar obavlja od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila (Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, Službeni glasnik 15/15).
  • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjene plinskih priključaka izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara, uz poštivanje važećih propisa.
  • Sanacija javno-prometne površine je u obvezi Zagrebačkih cesta, a sanacija unutar parcelaje u obavezi Gradske plinare Zagreb
 
OBVEZE KORISNIKA PLINA:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkama  1, 2, i 3 potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod brojem 1 će se izvoditi 12.08.2019., a pod 2 i 3 po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4 potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u           sve stanove korisnika plina. (DVA DANA RANIJE OSTAVLJAMO OBAVIJEST NA OGLASNOJ PLOČI ILI ULAZNIM VRATIMA)
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-717, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
            -   6437-687, 6437-640, 6437-728 – voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više