Stanje plinske mreže

Upite o položaju plinske infrastrukture na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, kao i situacijske karte potrebne za izradu projektnih rješenja, mogu se tražiti putem elektroničke pošte dokumentacijski.centar@plinara-zagreb.hr.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više