Obavijest o privremenoj obustavi plina - NTP Lastovska

Dana 29.8.2022. zbog radova na zamjeni plinovoda i kućnih priključaka na NTP LASTOVSKA biti će obustavljena isporuka plina na sljedećim adresama:
 
LASTOVSKA – 23, 23A (25)             
 
OBUSTAVA PLINA TRAJAT ĆE NEPREKIDNO od 29.8.2022. do 5.9.2022. godine
Skrećemo Vam pozornost da nakon obustave plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.
 
PLANIRANI RADOVI:
 1. Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
 2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka, te
  sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova;
 3. Spajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
 4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

NAPOMENE:

 • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
 • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin već će biti izrađen zapisnik o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
 • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno na dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere. Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilator te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
 • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta održavati u ispravnom stanju. Servis trošila obavlja se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera, a kontrolu dimnjaka područni dimnjačar obavlja od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila (Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, Službeni glasnik 15/15).
 • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjene plinskih priključaka izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara, uz poštivanje važećih propisa.
 • Sanacija javno-prometne površine je u obvezi Zagrebačkih cesta, a sanacija unutar parcele u obavezi Gradske plinare Zagreb.
 
OBVEZE KORISNIKA PLINA:
 
 • Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkama  1, 2, i 3 potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod brojem 1 će se izvoditi 29.8.2022., a pod 2 i 3 po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
 • Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4 potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina. (DVA DANA RANIJE OSTAVLJAMO OBAVIJEST NA OGLASNOJ PLOČI ILI ULAZNIM VRATIMA).
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
            -     098/337 786 – Voditelj gradilišta
            -     099/384 4457 –  Nadzorni inženjer
            -    6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
 
GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više