Politika kvalitete, okoliša, energije, zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu Gradske plinare Zagreb d.o.o.