Ovlašteni izvođači unutarnje plinske instalacije

Status ovlaštenog izvođača  plinske instalacije s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dobiva se ispunjenjem Uvjeta izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb.
 
Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova sukladno valjanim uvjetima zasjeda jednom mjesečno, odnosno drugog utorka u mjesecu tako da je potrebno na vrijeme podnijeti zahtjev za produljenje ovlaštenja. Svaki pritisak na rad Komisije rješavat će se sukladno članku 16. Uvjeta izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb. U slučaju zakašnjenja s predajom dokumentacije za produljenje ovlaštenja, zahtjev se podnosi kao da se ovlaštenje traži prvi put.

Kontakt e-mail: komisija-ovlastenja@plinara-zagreb.hr
 

OBRASCI SPORAZUMA O POSLOVNOJ SURADNJI:

PRIMJERI DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više