Tarifne stavke za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 122/2016., od 01.01.2017.) bez PDV-a
 
Vrsta
tarifnih stavki
Oznaka tarifne stavke Tarifni model Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)
Mjerna jedinica  
T
2017.
T+1
2018.
T+2
2019.
T+3
2020.
T+4
2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0459 0,0497 0,0533 0,0559 0,0572 kn/kWh
TM2 0,0353 0,0382 0,0410 0,0430 0,0440 kn/kWh
TM3 0,0300 0,0325 0,0349 0,0366 0,0374 kn/kWh
TM4 0,0282 0,0306 0,0328 0,0344 0,0352 kn/kWh
TM5 0,0265 0,0287 0,0308 0,0323 0,0330 kn/kWh
TM6 0,0247 0,0267 0,0287 0,0301 0,0308 kn/kWh
TM7 0,0229 0,0248 0,0267 0,0280 0,0286 kn/kWh
TM8 0,0212 0,0229 0,0246 0,0258 0,0264 kn/kWh
TM9 0,0159 0,0172 0,0185 0,0194 0,0198 kn/kWh
TM10 0,0124 0,0134 0,0144 0,0151 0,0154 kn/kWh
TM11 0,0088 0,0096 0,0103 0,0108 0,0110 kn/kWh
TM12 0,0053 0,0057 0,0062 0,0065 0,0066 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 kn *
dodatno
+ 3,00 kn
 za
kućanstva
TM2 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 kn
TM3 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 kn
TM4 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 kn
TM5 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 kn
TM6 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 kn
TM7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 kn
TM8 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 kn
TM9 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 kn
TM10 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 kn
TM11 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 kn
TM12 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 kn

* Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

TM1            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh
TM2            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 25.000 kWh
TM3            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 50.000 kWh
TM4            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 100.000 kWh
TM5            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, 
                   a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh
TM6            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh
TM7            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh
TM8            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh
TM9            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, 
                   a manjom ili jednakom 25.000.000  kWh
TM10          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000  kWh,
                   a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh
TM11          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh
TM12          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh
 
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više