Ovlašteni izvođači plinskih priključaka

Priključak izvodi GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., odnosno isključivo ovlašteni izvođač priključka koji ima od GPZ d.o.o. ishođeno ovlaštenje za izvođenje plinskih priključaka na distribucijskom području GPZ d.o.o.

Status ovlaštenog izvođača priključaka dobiva se ispunjenjem zahtjeva definiranih u UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA GRAĐENJE PLINKSIH PRIKLJUČAKA NA DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.
 
OBRASCI SPORAZUMA O POSLOVNOJ SURADNJI:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više