Ovlašteni izvođači plinskih priključaka

Priključak izvodi Gradska plinara Zagreb, odnosno isključivo ovlašteni izvođač priključka koji ima od GPZ-a ishođeno ovlaštenje za izvođenje plinskih priključaka na distribucijskom području GPZ-a.

Status ovlaštenog izvođača priključaka dobiva se ispunjenjem zahtjeva definiranih u Uvjetima za izdavanje ovlaštenja za građenje plinskih priključaka na distribucijskom sustavu Gradske plinare Zagreb d.o.o.
U SLUČAJU ZAKAŠNJENJA PRODULJENJA OVLAŠTENJA, MOLIMO DA SE PODNESE ZAHTJEV KAO DA SE OVLAŠTENJE ISHODI PRVI PUTA BUDUĆI JE TAKO DEFINIRANO UVJETIMA.
OBRASCI SPORAZUMA O POSLOVNOJ SURADNJI:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više