Kontakt

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr

Radno vrijeme sa strankama Odjela prodaje radnim danom od 8 do 15.

MBS: 080083993
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
OIB: 20985255037

czk@plinara-zagreb.hr

Glasnogovornica:
Velinka Buljan, velinka.buljan@plinara-zagreb.hr

Službenica za informiranje:
Velinka Buljan, velinka.buljan@plinara-zagreb.hr
Zamjena: Rahela Hajjar, rahela.hajjar@plinara-zagreb.hr

Službenica za zaštitu osobnih podataka:
Merala Kurćehajić, merala.kurcehajic@plinara-zagreb.hr
Zamjena: Sanja Mihaljević, sanja.mihaljevic@plinara-zagreb.hr

Povjerenica za etiku:
Dubravka Vidić, dubravka.vidic@plinara-zagreb.hr

 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
  • czk@plinara-zagreb.hr
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više