Istraživanje tržišta

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2021.g. planira započeti postupak javne nabave „usluge zamjene plinomjera G-4 i G-6 s ispitivanjem plinskih instalacija i izradom dokumentacije“. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta pripremila je dokumentaciju o nabavi i tehničku podlogu (troškovnik) za provedbu otvorenog postupka javne nabave izrađenu sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima. Cilj istraživanja tržišta je dobivanje jedinične cijene usluge koja bi nam pomogla u formiranju procijenjene vrijednosti nabave u postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na četiri godine s više gospodarskih subjekata koji ispunjavaju uvjete iz dokumentacije o nabavi. Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje informativne ponude odnosno informaciju po kojoj jediničnoj cijeni bi bili spremni izvoditi predmetne aktivnosti sukladno danim zahtjevima te predviđenim količinama u troškovniku najkasnije do 07.04.2021. na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr. Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te naziv ponuditelja s kontakt podacima.
Dostavljena informativna ponuda nije obvezujuća za niti jednu stranu i služi isključivo za okončanje pripreme predmeta nabave u dijelu koji se odnosi na procijenjenu vrijednost nabave. Gradska plinara Zagreb d.o.o. obvezuje se da niti jedna dostavljena informativna ponuda neće biti javno publicirana ili dostupna drugim gospodarskim subjektima.
 
 
U prilogu se nalazi nacrt Dokumentacije o nabavi u kojoj su sadržani uvjeti koje mora gospodarski subjekt zadovoljiti prije sklapanja okvirnog sporazuma.
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.

obavijest - istraživanje tržišta - usluge zamjene plinomjera.docx
DOKUMENTACIJA O NABAVI.doc
Troskovnik.xlsx

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više