Istraživanje tržišta

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2021.g. planira započeti postupak javne nabave „FASADNA VRATAŠCA I ORMARIĆI ZA PLIN".
Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta pripremila je TROŠKOVNIK  s navedenim okvirnim količinama potrebnim za godišnju nabavu navedene robe.

Cilj istraživanja tržišta je u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.
Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje informativne ponude sukladno danim zahtjevima te predviđenim količinama u troškovniku najkasnije do 24.09.2021. na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr. Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te naziv ponuditelja s kontakt podacima.
Dostavljena informativna ponuda nije obvezujuća za niti jednu stranu i služi isključivo za okončanje pripreme predmeta nabave u dijelu koji se odnosi na procijenjenu vrijednost nabave. Gradska plinara Zagreb d.o.o. obvezuje se da niti jedna dostavljena informativna ponuda neće biti javno publicirana ili dostupna drugim gospodarskim subjektima.
 
 

Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Fasadna vratašca i ormarići za plin - TROŠKOVNIK.xlsx
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više