Istraživanje tržišta

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
NAZIV PREDMETA NABAVE
: RAZVOJ OPERATIVNIH PLANOVA ZA KONTINUITET POSLOVANJA I SCENARIJA TESTIRANJA (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)

Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.
 
13.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2022.g. planira započeti postupak javne nabave Razvoja operativnih planova za kontinuitet poslovanja i scenarija testiranja (EU PROJEKT CEF 2020-HR-IA-0145) . Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem prije formalnog početka postupka jednostavne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „RAZVOJ OPERATIVNIH PLANOVA ZA KONTINUITET POSLOVANJA I SCENARIJA TESTIRANJA (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 21.06.2022. do 10:00 sati na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr
NAZIV PREDMETA NABAVE: RAZVOJ OPERATIVNIH PLANOVA ZA KONTINUITET POSLOVANJA I SCENARIJA TESTIRANJA (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NABAVE: 3. kvartal 2022.
PODJELA NA GRUPE: ne
PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA: 12 mjeseci
ROK POČETKA ISPORUKE: po potpisu ugovora 
PODACI O INFORMATIVNOJ PONUDI
Informativnu ponudu potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Informativna ponuda mora sadržavati najmanje:
- Ispravno popunjeni troškovnik
Cijena informativne ponude treba biti izražena u hrvatskim kunama. U cijenu moraju biti uračunati
svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Cijena informativne ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Nacrt dokumentacije - JN-110-22.doc
Projektni zadatak - JN-110-22.docx
Troškovnik - JN-110-22.xlsxOBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
NAZIV PREDMETA NABAVE
: IMPLEMENTACIJA VATROZIDA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGFW) I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE UPADA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGIPS) (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.
 
16.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2022.g. planira započeti postupak javne nabave „IMPLEMENTACIJA VATROZIDA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGFW) I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE UPADA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGIPS) (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)“. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „IMPLEMENTACIJA VATROZIDA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGFW) I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE UPADA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGIPS) (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 21.06.2022. do 10:00 sati na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr
NAZIV PREDMETA NABAVE: IMPLEMENTACIJA VATROZIDA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGFW) I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE UPADA SLJEDEĆE GENERACIJE (NGIPS) (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145)
PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NABAVE: 3. kvartal 2022.
PODJELA NA GRUPE: ne
PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA: 12 mjeseci
ROK POČETKA ISPORUKE: po potpisu ugovora 
PODACI O INFORMATIVNOJ PONUDI
Informativnu ponudu potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Informativna ponuda mora sadržavati najmanje:
- Ispravno popunjeni troškovnik
Cijena informativne ponude treba biti izražena u hrvatskim kunama. U cijenu moraju biti uračunati
svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Cijena informativne ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.

nacrt dokumentacije za istraživanje tržišta.doc
Prilog 1_Tehničke specifikacije _implementacija vatrozida v2.xlsx
Prilog 2_Troškovnik_Implementacija vatrozida.xlsx


USLUGA VANJSKE ZAMJENE PLINOMJERA
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

16.06.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2022.g. planira započeti postupak javne nabave „USLUGE VANJSKE ZAMJENE PLINOMJERA“. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „USLUGE VANJSKE ZAMJENE PLINOMJERA“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 24.06.2022. do 10:00 sati na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr
NAZIV PREDMETA NABAVE:USLUGE VANJSKE ZAMJENE PLINOMJERA
PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NABAVE: 3. kvartal 2022.
PODJELA NA GRUPE: DA
PLANIRANO TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA: 24 mjeseca
ROK POČETKA ISPORUKE: po potpisu ugovora 
PODACI O INFORMATIVNOJ PONUDI
Informativnu ponudu potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Informativna ponuda mora sadržavati najmanje:
- Ispravno popunjeni troškovnik
- ispunjeni Ponudbeni list
Cijena informativne ponude treba biti izražena u hrvatskim kunama. U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Cijena informativne ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.

dokumentacija - istraživanje tržišta - usluge zamjene plinomjera.docx
Troškovnik - usluga vanjske zamjene plinomjera.xlsx
Ponudbeni list.doc 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više