Istraživanje tržišta

 IZGRADNJA TELEMETRIJSKIH STANICA (datum objave 02.09.2022.)

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

02.09.2022. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2022.g. planira započeti postupak javne nabave „IZGRADNJA TELEMETRIJSKIH STANICA. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „IZGRADNJA TELEMETRIJSKIH STANICA“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 09.09.2022. do 10:00 sati na adresu elektroničke pošte: robert.cujic@plinara-zagreb.hr

NAZIV PREDMETA NABAVE: IZGRADNJA TELEMETRIJSKIH STANICA
PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NABAVE: 3. kvartal 2022.

PODACI O INFORMATIVNOJ PONUDI
Informativnu ponudu potrebno je izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Informativna ponuda mora sadržavati najmanje:
- Ispravno popunjeni troškovnik
- ispunjeni Ponudbeni list
Cijena informativne ponude treba biti izražena u hrvatskim kunama. U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Cijena informativne ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.


Gradska plinara Zagreb d.o.o.

nacrt dokumentacije - Knjiga 1 rev_2. docx.docx
Zahtjevi Naručitelja - Knjiga 2.docx
troskovnik.xlsx
Ponudbeni list.doc 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više