Istraživanje tržišta

Analiza tržišta
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Javni naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

10.10.2019. OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA
Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2019. godini planira započeti postupak javne nabave „NAPRAVE ZA OBUSTAVU PROTOKA PLINA, "RAVETTI". Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o., ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu „NAPRAVE ZA OBUSTAVU PROTOKA PLINA, "RAVETTI"“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga zajedno u okviru procijenjene vrijednosti nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 20.10.2019. godine na adresu elektroničke pošte  robert.cujic@plinara-zagreb.hr
opis predmeta nabave:
naprave za obustavu protoka plina "Ravetti" koriste se za:
-  obustavu protoka plina, vode i drugih medija u cjevovodima izrađenima u PE (polietilen), čeliku ili lijevanom željezu, s radnim tlakom do 8 bar.
- konstrukcijska izvedba kućišta i ostalih dijelova naprave uključuje izvedbu od laganih aluminijskih legura kako bi rad s napravom bio jednostavniji i laganiji a da sigurnost uporabe stop sustava ne bude narušena (smanjena).
-područje uporabe stop sustava na niskotlačnim, srednjetlačnim i visokotlačnim cjevovodima.
-kao dio stop sustava sastavni dio su i baloni za obustavu protoka plina za rad na NT plinovodima. Baloni za obustavu protoka plina moraju biti univerzalni za upotrebu na svim materijalima cjevovoda.
-dovoljna duljina naprave za navrtanje plinovoda tako da postoji mogućnost bušenja plinovoda u radu kroz ugrađeni zapor.
-mogućnost bušenja PE cijevi kroz obje vanjske stjenke.
- pleksiglas zvono koje omogućuje vidljivost kompletnog radnog procesa unutar zone zatvaranja (ispod zvona), te mogućnost postavljanja dodatne zaštite oko osovine radi bolje sigurnosti kada se radi s napravom i uporabom pleksiglas zvona.
-Mogućnost rada sa jednom napravom na nekoliko različitih vrsta i dimenzija cjevovoda:
Naprava tip H1: čelik 2“ do 4“ te PE 63 do 125 mm
Naprava tip H2: čelik 5“ do 6“ te PE 160 do 225 mm
Naprava tip H3: čelik 8“ do 10“ te PE 250 do 315 mm
 
Procijenjena vrijednost nabave 2.000.000,00 KN

Troškovnik - NAPRAVE ZA OBUSTAVU PROTOKA PLINA RAVETTI.xlsx

 

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više