Hitne intervencije

U slučaju potrebe za hitnom intervencijom, odnosno kada se osjeti miris plina, kada nema plina u instalaciji, u slučaju požara te kada se osjeti povrat dimnih plinova iz bojlera radi mogućeg trovanja, nazovite dežurnu službu (0-24 h) Gradske plinare Zagreb na broj telefona 0800-400-400.

Kako postupiti kad osjetite plin u stanu/zgradi?


 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više