Prekid potrošnje plina

U slučaju prekida potrošnje plina na određeno razdoblje potrebno je Gradsku plinaru Zagreb, kao operatora distribucijskog sustava, obavijestiti o promjeni režima potrošnje plina putem Izjave za fizičke osobe ili Izjave za pravne osobe.

Fizičke i pravne osobe izjavu mogu dostaviti putem pošte na adresu

Gradska plinara Zagreb d.o.o. (za Odjel nadzora potrošnje)
Radnička cesta 1
10 001 Zagreb
 
ili  putem urudžbenog zapisnika (soba 32) u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1.

Radno vrijeme za stranke je od 7.30 do 15 sati, a obrazac izjave može se dobiti u Centru za korisnike.

Fizičke osobe izjavi prilažu presliku osobne iskaznice.

Po primitku Izjave kontaktirat  će Vas kontrolori GPZ-a zbog provjere stanja potrošnje i pregleda mjerno-regulacijske opreme, a nakon čega se procjenjuje nulta potrošnja do opoziva Izjave.

Izjava ne oslobađa kupca obveze da omogući operatoru distribucijskog sustava pristup obračunskom mjernom mjestu u slučaju planiranih aktivnosti na očitanju i održavanju plinskog distribucijskog sustava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-adrese ocitanja@plinara-zagreb.hr ili na telefonima 01 643 77 82 i 01 643 77 83.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više