Profil tvrtke

Tvrtka / Naziv
GRADSKA PLINARA ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište
ZAGREB, Radnička cesta 1
10001 Zagreb, p.p. 132
 
Član Društva / Osnivač
ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću (100% udjel)
 
Djelatnost (NKD 2007.)
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom (3522)
 
Sustav upravljanja kvalitetom
Društvo posjeduje međunarodni (IQNet-ov) certifikat sustava upravljanja kvalitetom na svim razinama poslovanja prema ISO 9001:2008, te hrvatski
(Cro Cert-ov) certifikat HRN EN ISO 9001:2009 kojim se također potvrđuje sustav upravljanja kvalitetom.
 
Uprava
Osobe ovlaštene za zastupanje temeljem odluke Skupštine trgovačkog društva GPZ d.o.o., dana 21.03.2016.:

Tihana Colić dipl.ing.
 • direktor/član Uprave GPZ d.o.o.
 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Nadzorni odbor :
 • Bernard Mršo, predsjednik nadzornog odbora
 • Daniela Franić,  zamjenica predsjednka nadzornog odbora
 • Tomislav Bilić, član nadzornog odbora
 • Romina Benčić, član nadzornog odbora
 • Vlatko Kottnig, član nadzornog odbora

MBS: 080083993
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
OIB: 20985255037
Telefon: +385 (0)1 6437 777
e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
web adresa: www.plinara-zagreb.hr


 

 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
 • czk@plinara-zagreb.hr
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više