Natječaji i druge objave

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora turističke namjene podnošenjem pisanih ponuda:
 
Poziv na dostavu ponuda za kupnju rabljenih vozila:
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
  • czk@plinara-zagreb.hr
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više