Natječaji i druge objave

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora turističke namjene podnošenjem pisanih ponuda:
 
Poziv na dostavu ponuda za kupnju rabljenih vozila:
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više