Ovjeravanje zakonitih mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je GRADSKU PLINARU ZAGREB d.o.o. za ovjeravanje određene vrste zakonitih mjerila budući ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14 i NN 111/18) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14) i time je  GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. stekla status ovlaštenog tijela za ovjeravanje te obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast što podrazumijeva utvrđivanje sukladnosti mjerila odobrenom tipu i/ili udovoljavanje mjerila propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima te postavljanje ovjernih oznaka u postupku redovnog i izvanrednog ovjeravanja što je moguće vidjeti ovdje i dopunjeno ovdje

Prije provođenja postupka ovjeravanja zakonitih mjerila mjerilo mora biti pripremljeno i ispitano o čemu se brine ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila što ujedno predstavlja i zakonsku obvezu postupanja sa zakonitim mjerilima, a GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast.

Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
Fax : +385 (0)1 4698 637
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više