Praćenje kvalitete plina (tehnološko mjerenje)

Datum Energetska vrijednost(kWh/m3)
09.04.2020. 07:00 9,6914
 
08.03.2020. 19:00
9,7117
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više