Praćenje kvalitete plina (tehnološko mjerenje)

Datum Energetska vrijednost(kWh/m3)
24.01.2020. 07:00 9,9050
24.01.2020. 19:00
9,7581
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više