Praćenje kvalitete plina (tehnološko mjerenje)

Datum Energetska vrijednost(kWh/m3)

25.05.2022.
07:00
9,9478
25.05.2022.
19:00
9.9481
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više