Sigurnost

Redovita kontrola i održavanje elemenata plinskog sustava osigurava sigurnu opskrbu plinom. Slijedeći navedene preporuke, koje možete pogledati i u videu, provjerite postupate li ispravno s plinskim uređajima:
 
  • Redovita kontrola plinskih uređaja
Svi plinski uređaji (bojler, peć, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojleri, brzogrijalice, peć…) servisiraju najmanje jednom godišnje.
  • Redovita kontrola dimnjaka
Ako korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnje izvršiti kontrolu dimnjaka.
  • Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji
Ako se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji, uključujuću radove na bojleru i dimnjaku, korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Zagreb nakon čega će djelatnici GPZ-a izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
  • Promjene na sustavu dobave zraka
Ako korisnik ima atmosfersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

ATMOSFERSKA PLINSKA TROŠILA

Atmosferski bojler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a dimni plinovi izlaze kroz dimnjak. Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog bojlera, a kontrolu možete obaviti provjerom sljedećih elemenata:
  • Ventilacijski otvori na vratima kupaonice
U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler (većinom su to kupaonice) moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm2) da se osigura povoljna izmjena zraka potrebnog za izgaranje.

  • Podrezana sva vrata u stanu
Sva vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm.
  • Ugrađena PVC stolarija
Ako je u stanu ugrađena PVC stolarija, na vanjskom zidu moraju biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2 x 75 cm2). Naime, kako PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje, nakon kraćeg vremena potroši se zrak u stanu, dolazi do potlaka i mogućeg povrata dimnih plinova.
  • Uporaba ventilatora u kupaonici
Ventilator u kupaonici ne smije raditi u isto vrijeme kad i bojler, odnosno mora se isključiti jer radom ventilatora vrlo brzo se stvara podtlak u kupaonici.
  • Uporaba kuhinjske nape
Kuhinjska napa ne smije raditi u isto vrijeme kad i bojler jer djelovanje kuhinjske nape utječe na stvaranje podtlaka u stanu odnosno povrat dimnih plinova iz bojlera i dimnjaka. Ovlašteni serviseri bojlera mogu ugraditi posebne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme.