Usluge

SERVIS I POPRAVAK ALU I PVC I METALNIH PROZORA I VRATA (datum objave 18.02.2021.)

Dokumentacija - Servis i popravak ALU i PVC i metalnih prozora i vrata.doc
Troškovnik - Servis i popravak ALU i PVC i metalnih prozora i vrata.xlsx


ANTIVIRUS, WEB FILTERING I MAIL PROTECTION SOFTWARE (datum objave 02.03.2021.)

Dokumentacija - Antivirus, web filtering i mail protection software.doc
Tehnička specifikacija - Antivirus, web filtering i mail protection software.docx
Ponudbeni list - Antivirus, web filtering i mail protection software.doc
Troškovnik - Antivirus, web filtering i mail protection software.xlsx


PODRŠKA I SERVIS LINIJE ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA (datum objave 02.03.2021.)

Dokumentacija - Podrška i servis linije za ispitivanje plinomjera.doc

Ponudbeni list - Podrška i servis linije za ispitivanje plinomjera.doc
Troškovnik - Podrška i servis linije za ispitivanje plinomjera.xlsx


SERVIS VENTILKONVEKTORA - DAIKIN (datum objave 03.03.2021.)

Dokumentacija - Servis ventilkonvektora - Daikin.doc
Ponudbeni list - Servis ventilkonvektora - Daikin.doc
Troškovnik - Servis ventilkonvektora - Daikin.docx
Obavijest: Naručitelj je izmijenio troškovnik i novi objavio 08.03.2021.


SERVIS VENTILKONVEKTORA - RHOSS I AERMAC (datum objave 03.03.2021.)

Dokumentacija - Servis ventilkonvektora - Rhoss i Aermac.doc
Ponudbeni list - Servis ventilkonvektora - Rhoss i Aermac.doc
Troškovnik - Servis ventilkonvektora - Rhoss i Aermac.docx


PODRŠKA I SERVIS LINIJE ZA ISPITIVANJE KOREKTORA (datum objave 08.03.2021.)

Dokumentacija - Podrška i servis linije za ispitivanje korektora.doc
Ponudbeni list - Podrška i servis linije za ispitivanje korektora.doc
Troškovnik - Podrška i servis linije za ispitivanje korektora.xlsx

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više