Usluge

ODRŽAVANJE LICENCI ZA AUTOCAD (objavljeno 20.01.2022.)
Dokumentacija - ODRŽAVANJE LICENCI AUTOCAD.doc
troskovnik_AUTOCAD.xlsx

 

CEF 2019-HR-IA-0090/A3.1. PENETRACIJSKO TESTIRANJE I TESTIRANJE RANJIVOSTI INDUSTRIJSKOG I POSLOVNOG SUSTAVA (objavljeno 25.01.2022.)

Dokumentacija PENETRACIJSKO TESTIRANJE I TESTIRANJE RANJIVOSTI INDUSTRIJSKOG I POSLOVNOG SUSTAVA.pdf
Prilog 2 - Izjava o nekažnjavanju.pdf
Troškovnik.pdf
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više