Usluge

SERVIS OSOBNIH VOZILA FIAT (datum objave 27.09.2021.)

Dokumentacija - Servis osobnih vozila Fiat 2.doc (izmijenjeno 30.09.2021. - izbačen uvjet dokaza sposobnosti 9.5. (Ponuditelj mora dostaviti dokaz da je ovlašten za sevis Fiat vozila))
Ponudbeni list - Servis osobnih vozila Fiat.doc
Troškovnik - Servis osobnih vozila Fiat.xlsx


SERVIS TERETNIH VOZILA FIAT (datum objave 27.09.2021.)

Dokumentacija - Servis teretnih vozila Fiat 2.doc  (izmijenjeno 30.09.2021. - izbačen uvjet dokaza sposobnosti 9.5. (Ponuditelj mora dostaviti dokaz da je ovlašten za sevis Fiat vozila))
Ponudbeni list - Servis teretnih vozila Fiat.doc
Troškovnik - Servis teretnih vozila Fiat.xlsx


CEF 2019 -HR-IA-0090/A.6. USLUGE KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA "JAČANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI ZA SIGURNU I POUZDANU DISTRIBUCIJU PLINA" (datum objave 11.10.2021.)

Dokumentacija - Usluge komunikacije i vidljivosti projekta ver 2.doc (izmjena 12.10.2021.)
Troškovnik - Usluge komunikacije i vidljivosti projekta.xlsx
Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju.pdf

Dokumentacija je izmijenjena 12.10.2021. zbog promjene roka za dostavu ponuda (produženje do 27.10.2021.)


USLUGE TESTIRANJE GOODWILLA (datum objave 15.10.2021.)

Dokumentacija - Usluge testiranje goodwilla.doc
Ponudbeni list - Usluge testiranje goodwilla.doc
Troškovnik - Usluge testiranje goodwilla.docx
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više