Usluge

EKSTERNALIZACIJA FUNKCIJE KOORDINATORA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST (datum objave 20.06.2022.)

Dokumentacija - Eksternalizacija.doc
Ponudbeni list - Eksternalizacija.doc
Troškovnik - Eksternalizacija.xlsx

 

RAZVOJ OPERATIVNIH PLANOVA ZA KONTINUITET POSLOVANJA I SCENARIJA TESTIRANJA (EU PROJEKT: CEF 2020-HR-IA-0145) (datum objave 29.06.2022.)

dokumentacija o nabavi - JN-110-22.doc
Ponudbeni list - JN-110-22.doc
Projektni zadatak - JN-110-22.docx
Troškovnik - JN-110-22.xlsx
Prilog - 1 - Izjava o nekažnjavanju.docx
Obavijest: dokumentacija o nabavi - JN -110/22 je ispravljena i ponovo objavljena 30.06.2022. u 8:53 h.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više