Usluge

SERVIS UPS-a DC-a (datum objave 23.10.2018. - ponovljeno nadmetanje)

Dokumentacija - Servis UPS-a DC-a.doc
Tehnički opis - Servis UPS-a DC-a.docx
Troškovnik - Servis UPS-a DC-a.xlsx


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VTP SJEVER - I ETAPA (KIŠPATIĆEVA-DIO, JORDANOVAC) (datum objave 25.10.21018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije VTP sjever - I etapa (Kišpatićeva-dio, Jordanovac).doc
Projektni zadatak i skica - VTP Sjever I-kon.pdf
Troškovnik - Izrada projektne dokumentacije VTP sjever - I etapa (Kišpatićeva-dio, Jordanovac).doc


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NTP DONJA KUSTOŠIJA (datum objave 25.10.2018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije NTP Donja Kustošija.doc
Projektni zadatak i skica - NTP Donja Kustošija.pdf
Troškovnik za natječaj - projektiranje - 2018. - NTP Donja Kustošija (Ilica).doc


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NTP MAKSIMIR (datum objave 29.10.2018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije NTP Maksimir.doc
Projektni zadatak 13-2018 - Izrada projektne dokumentacije NTP Maksimir.pdf
Troškovnik za natječaj - projektiranje - 2018. - NTP Maksimr.doc


ODRŽAVANJE INTRANET PORTALA GPZ-a (datum objave 29.10.2018)

Dokumentacija - Održavanje intranet portala GPZ-a.doc
Opis predmeta - Održavanje intranet portala GPZ-a.docx
Troškovnik - Održavanje intranet portala GPZ-a.docx


IMPLEMENTACIJA SUSTAVA (LICENCE I USLUGA INSTALACIJE) ZA KLASIFICIRANJE DOKUMENATA (datum objave 07.11.2018.)

Dokumentacija - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.doc
Opis predmeta nabave - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.docx
Troškovnik - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.docx


ODRŽAVANJE GPZ SREDIŠNJEG SUSTAVA POMOĆI (datum objave 12.11.2018.)

Dokumentacija - Održavanje GPZ središnjeg sustava pomoći.doc
Troškovnik - Održavanje GPZ središnjeg sustava pomoći.doc


NABAVA DODATNIH AUTOCAD LICENCI (datum objave 12.11.2018.)

Dokumentacija - Nabava dodatnih AutoCAD licenci.doc
Troškovnik - Nabava dodatnih AutoCAD licenci.docREKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKIH ORMARA (datum objave 04.12.2018.)

Dokumentacija - Rekonstrukcija elektroenergetskih ormara.doc
Troškovnik - Rekonstrukcija elektroenergetskih ormara.xlsx


ENKAPSULACIJA PLINOVODA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA (datum objave 07.12.2018.)

Dokumentacija - Enkapsulacija plinovoda i antikorozivna zaštita.doc
Troškovik - Enkapsulacija plinovoda i antikorozivna zaštita.xls


ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU ZEMLJA-ZRAK (datum objave 07.12.2018.)

Dokumentacija - Antikorozivna zaštita plinovoda na prijelazu zemlja-zrak.doc
Troškovnik - AKZ prijelaznih zona cjevovoda.xls


ODRŽAVANJE REDUKTORA MOTORA NA PUNIONICI (datum objave 13.12.2018.)

Dokumentacija - Održavanje reduktora motora na punionici.doc
Troškovnik - Održavanje reduktora motora na punionici.xlsx


STRUČNI NADZOR ZA STROJARSKE RADOVE II (datum objave 21.12.2018.)

Dokumentacija - Stručni nadzor za strojarske radove II.doc
Troškovnik - Stručni nadzor za strojarske radove II.xls


ODRŽAVANJE REDUKTORA MOTORA NA PUNIONICI (datum objave 28.12.2018.)

Dokumentacija - Održavanje reduktora motora na punionici.doc
Troškovnik - Održavanje reduktora motora na punionici.xlsx


IZRADA GLAVNOG IZVEDBENOG PROJEKTA NTP FAKULTETSKO DOBRO (datum objave 03.01.2019.)

Dokumentacija - Izrada glavnog izvedbenog projekta NTP Fakultetsko dobro.doc
PZ 25-2018 NTP Fakultetsko dobro - rekonstrukcija i novo.pdf
Troškovnik za natječaj - projektiranje - 2018. - NTP Fakultetsko dobro.doc

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više