Usluge

Podrška upravljanju projektom br. 019-HR-IA-0090 - unapređenje kibernetičke sigurnosti za sigurnost i pouzdanu distribuciju plina (objavljeno 23.10.2020.)

Dokumentacija- PODRŠKA UPRAVLJANJU PROJEKTOM BR. 019-HR-IA-0090 - JAČANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI.pdf
Prilog - 1 - Opis predmeta nabave.pdf
Prilog - 2 - Izjava o nekažnjavanju.pdf
Prilog - 3_Životopis (1).pdf
TROŠKOVNIK- PODRŠKA UPRAVLJANJU PROJEKTOM BR. 019-HR-IA-0090....xls

Napomena: u Dokumentaciji o nabavi u toč. 13.2.. ispravljena je formula za izračun iskustva stručnjaka.


SERVIS VATROGASNIH APARATA (objavljeno 11.11.2020.)

Dokumentacija - Servis vatrogasnih aparata.doc
Troškovnik - Servis vatrogasnih aparata.xlsx


SERVIS UPS (datum objave 02.12.2020.)

Dokumentacija - Servis UPS.doc
Troškovnik - Servis UPS.xlsx


IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA ZAMJENE DOTRAJALIH REGULATORA PLINA NA PRS (datum objave 02.12.2020.)

Dokumentacija - Izrada tehničkog rješenja zamjene dotrajalih regulatora plina na PRS.doc
Troškovnik - Izrada tehničkog rješenja zamjene dotrajalih regulatora plina na PRS.xlsx


ČIŠĆENJE SEPARATORA SA ZBRINJAVANJEM I ANALIZOM OTPADA (datum objave 02.12.2020.)

Dokumentacija - Čišćenje separatora sa zbrinjavanjem i analizom otpada.doc
Troškovnik - Čišćenje separatora sa zbrinjavanjem i analizom otpada.xlsx


UMJERAVANJE DIGITALNIH MJERILA TLAKA (datum objave 02.12.2020.)

Dokumentacija - Umjeravanje digitalnih mjerila tlaka.doc
Troškovnik - Umjeravanje digitalnih mjerila tlaka.xlsx


IZRADA TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA GRAĐEVINSKO UREĐENJE PRS (datum objave 02.12.2020.)

Dokumentacija - Izrada tehničkih rješenja za građevinsko uređenje PRS.doc
Troškovnik - Izrada tehničkih rješenja za građevinsko uređenje PRS.xlsx

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više