Usluge

SERVIS UPS-a DC-a (datum objave 23.10.2018. - ponovljeno nadmetanje)

Dokumentacija - Servis UPS-a DC-a.doc
Tehnički opis - Servis UPS-a DC-a.docx
Troškovnik - Servis UPS-a DC-a.xlsx


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VTP SJEVER - I ETAPA (KIŠPATIĆEVA-DIO, JORDANOVAC) (datum objave 25.10.21018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije VTP sjever - I etapa (Kišpatićeva-dio, Jordanovac).doc
Projektni zadatak i skica - VTP Sjever I-kon.pdf
Troškovnik - Izrada projektne dokumentacije VTP sjever - I etapa (Kišpatićeva-dio, Jordanovac).doc


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NTP DONJA KUSTOŠIJA (datum objave 25.10.2018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije NTP Donja Kustošija.doc
Projektni zadatak i skica - NTP Donja Kustošija.pdf
Troškovnik za natječaj - projektiranje - 2018. - NTP Donja Kustošija (Ilica).doc


IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NTP MAKSIMIR (datum objave 29.10.2018.)

Dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije NTP Maksimir.doc
Projektni zadatak 13-2018 - Izrada projektne dokumentacije NTP Maksimir.pdf
Troškovnik za natječaj - projektiranje - 2018. - NTP Maksimr.doc


ODRŽAVANJE INTRANET PORTALA GPZ-a (datum objave 29.10.2018)

Dokumentacija - Održavanje intranet portala GPZ-a.doc
Opis predmeta - Održavanje intranet portala GPZ-a.docx
Troškovnik - Održavanje intranet portala GPZ-a.docx


IMPLEMENTACIJA SUSTAVA (LICENCE I USLUGA INSTALACIJE) ZA KLASIFICIRANJE DOKUMENATA (datum objave 07.11.2018.)

Dokumentacija - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.doc
Opis predmeta nabave - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.docx
Troškovnik - Implementacija sustava za klasificiranje dokumenata.docx


ODRŽAVANJE GPZ SREDIŠNJEG SUSTAVA POMOĆI (datum objave 12.11.2018.)

Dokumentacija - Održavanje GPZ središnjeg sustava pomoći.doc
Troškovnik - Održavanje GPZ središnjeg sustava pomoći.doc


NABAVA DODATNIH AUTOCAD LICENCI (datum objave 12.11.2018.)

Dokumentacija - Nabava dodatnih AutoCAD licenci.doc
Troškovnik - Nabava dodatnih AutoCAD licenci.doc

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više