Usluge

TROŠKOVNIK - SERVIS I POPRAVAK ALU I PVC PROZORA (datum objave 22.02.2019.)

Dokumentacija - Servis i popravak ALU i PVC prozora.doc
Troškovnik - Servis i popravak ALU i PVC prozora.xlsx


UGRADNJA AUTOMATIKE U PODSTANICE (datum objave 05.03.2019.)

Dokumentacija - Ugradnja automatike u podstanice.doc
Troškovnik - Ugradnja automatike u podstanice.xlsx


SERVIS VENTILKONVEKTORA DAIKIN (datum objave 05.03.2019.)

Dokumentacija - Servis ventilkonvektora Daikin.doc
Troškovnik - Servis ventilkonvektora Daikin.docx


DOKUMENTACIJA - SERVIS VENTILKONVEKTORA - RHOSS i AERMAC (datum objave 05.03.2019.)

Dokumentacija - Servis ventilkonvektora - Rhoss i Aermac.doc
Troškovnik - Servis ventilkonvektora - Rhoss i Aermac.docx


SERVIS OSOBNIH VOZILA FIAT (datum objave 05.03.2019.)

Dokumentacija - Servis osobnih vozila FIAT.doc
Troškovnik - Servis osobnih vozila FIAT.xlsx


SERVIS TERETNIH VOZILA FIAT (datum objave 05.03.2019.)

Dokumentacija - Servis teretnih vozila FIAT.doc
Troškovnik - Servis teretnih vozila FIAT.xlsx


UMJERAVANJE I SERVIS REFERENTNIH ETALONA G16 I G250 (datum objave 06.03.2019.)

Dokumentacija - Umjeravanje i servis referentnih etalona G16 i G250.doc
Troškovnik - Umjeravanje i servis referentnih etalona G16 i G250.xlsx


UMJERAVANJE I SERVIS REFERENTNIH ETALONA VENTURIJEVIH SAPNICA (datum objave 06.03.2019.)

Dokumentacija - Umjeravanje i servis referentnih etalona Venturijevih sapnica.doc
Troškovnik - Umjeravanje i servis referentnih etalona Venturijevih sapnica.xlsx


UMJERAVANJE I SERVIS REFERENTNIH ETALONA VENTURIJEVIH SAPNICA NA LINIJI G4-G6 (datum objave 06.03.2019.)

Dokumentacija - Umjeravanje i servis referentnih etalona Venturijevih sapnica na liniji G4-G6.doc
Troškovnik - Umjeravanje i servis referentnih etalona Venturijevih sapnica na liniji G4-G6.xlsx

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više