Roba

RAČUNALA I MONITORI (datum objave 23.09.2021.)

Dokumentacija - Računala i monitori.doc
Ponudbeni list - Računala i monitori.doc
Lista suglasnosti - Računala i monitori.docx
Troškovnik - Računala i monitori.xlsx


ISPORUKA I INSTALACIJA LAYER3 PREKLOPNIKA ZA PROCESNU MREŽU (datum objave 23.09.2021.)

Dokumentacija - Isporuka i instalacija layer3 preklopnika za procesnu mrežu.doc
Ponudbeni list - Isporuka i instalacija layer3 preklopnika za procesnu mrežu.doc
Tehnička specifikacija opreme - Isporuka i instalacija layer3 preklopnika za procesnu mrežu.docx
Troškovnik v1.xlsx


NTP SERVERI (datum objave 23.09.2021.)

Dokumentacija - NTP serveri.doc
Ponudbeni list - NTP serveri.doc
Opis tehničkog rješenja - NTP serveri.docx
Tehnička specifikacija opreme - NTP serveri.docx
Troškovnik - NTP serveri.xlsx


SKENERI I PRINTERI (datum objave 23.09.2021.)

Dokumentacija - Skeneri i printeri.doc
Ponudbeni list - Skeneri i printeri.doc
Lista suglasnosti - Skeneri i printeri.docx
Troškovnik - Skeneri i printeri.xlsx


UREDSKI NAMJEŠTAJ (datum objave 07.10.2021.)

Dokumentacija - Uredski namještaj.doc
Ponudbeni list - Uredski namještaj.doc
Troškovnik - Uredski namještaj.xlsx


RAZVOD UTP POSLOVNE MREŽE U SCADA OBJEKTU (datum objave 13.10.2021.)

Dokumentacija - Razvod UTP poslovne mreže u SCADA objektu.doc
Ponudbeni list - Razvod UTP poslovne mreže u SCADA objektu.doc
Tehnička specifikacija - Razvod UTP poslovne mreže u SCADA objektu.docx
Troškovnik - Razvod UTP poslovne mreže u SCADA objektu.xlsx


ODOR-EASY STACIONARNI MJERNI UREĐAJ ZA MJERENJE ODORIZACIJE (datum objave 14.10.2021.)

Dokumentacija - Odor-easy stacionarni mjerni uređaj za mjerenje odorizacije.doc
Ponudbeni list - Odor-easy stacionarni mjerni uređaj za mjerenje odorizacije.doc
Troškovnik - Odor-easy stacionarni mjerni uređaj za mjerenje odorizacije.xlsx
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više