Roba

SPOJNI ELEMENTI ZA PLINOMJER (objavljeno 25.06.2020.)
dopuna - dokumentacija SPOJNI ELEMENT ZA PLINOMJER, DN 25.doc
Troškovnik SPOJNI ELEMENT ZA PLINOMJER, DN 25.docx
obavijest: za predmetni postupak nabave produžuje se rok za dostavu ponude sukladno dokumentaciji o nabavi
Zbog dopune dokumentacije vezano za toč. 9.3. objavljena je nova verzija dokumentacije o nabavi.

MATICE PREKLOPNE ZA PLINOMJER (objavljeno 25.06.2020.)
dopuna - dokumentacija MATICA PREKLOPNA ZA PLINOMJER, DN 25.doc
Troškovnik MATICA PREKLOPNA ZA PLINOMJER, DN 25.docx
obavijest: za predmetni postupak nabave produžuje se rok za dostavu ponude sukladno dokumentaciji o nabavi
Zbog dopune dokumentacije vezano za toč. 9.3. objavljena je nova verzija dokumentacije o nabavi.

PRSTEN ZA BRTVLJANJE (objavljeno 25.06.2020.)
dokumentacija PRSTEN ZA BRTVLJENJE, DN 25.doc
Troškovnik PRSTEN ZA BRTVLJENJE, DN 25.docx
obavijest: za predmetni postupak nabave produžuje se rok za dostavu ponude sukladno dokumentaciji o nabavi
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više