Ovlašteni izvođači unutarnje plinske instalacije

Poštovani dosadašnji i budući ovlašteni izvođači od strane GPZ-a,
 
Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova je uskladila uvjete s novim zahtjevima tržišta te je predložila NOVE Uvjete izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb, kao i prateću dokumentaciju, a direktorica Društva dana 20.12.2018. potpisala iste.

NAPOMENA: Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova sukladno valjanim uvjetima zasjeda jednom mjesečno, odnosno drugog utorka u mjesecu tako da je potrebno planirati na vrijeme podnijeti zahtjev ukoliko je potrebno imati ovlaštenje za neki od Vaših dogovorenih poslova. Svaki pritisak na rad Komisije rješavat će se sukladno članku 16. Uvjeta izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav Gradske plinare Zagreb. U SLUČAJU ZAKAŠNJENJA PRODULJENJA OVLAŠTENJA, MOLIMO DA SE PODNESE ZAHTJEV KAO DA SE OVLAŠTENJE ISHODI PRVI PUTA BUDUĆI JE TAKO DEFINIRANO UVJETIMA.
 
 

OBRASCI SPORAZUMA O POSLOVNOJ SURADNJI:

PRIMJERI DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više