Reklamacije

Gradska plinara Zagreb, kao operator plinskog distribucijskog sustava, prima samo reklamacije vezane za izgradnju plinovoda, kućnih priključaka, radova na unutrašnjoj plinskoj instalaciji, montaži ili zamjeni plinomjera te postupaka pri očitanju plinomjera.

Reklamacije po Vašim računima za prirodni plin molimo dostavite opskrbljivaču (opskrbljivač šalje račune) na njihovim web stranicama!

Molimo Vas da Vaše reklamacije prijavite ovim putem.

Reklamacije možete slati i pisanim putem:

Reklamacija očitanja

Reklamacija na rad plinomjera

Ispunite sva obavezna polja označena sa *
Vaš zahtjev je zaprimljen. Odgovoriti ćemo Vam u najkraćem roku!
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više