Reklamacije

Gradska plinara Zagreb, kao operator plinskog distribucijskog sustava, prima reklamacije vezane za montažu, zamjenu ili rad plinomjera, izgradnju plinovoda i kućnih priključaka te  očitanje plinomjera.

Reklamacije po Vašim računima za prirodni plin molimo dostavite opskrbljivaču (opskrbljivač šalje račune) na njihovim web stranicama!

Sukladno čl.10, Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) prigovori/reklamacije mogu se podnijeti:
 
  • osobno – u poslovnim prostorijama Društva;
  • poštom – na adresu: Gradska plinara Zagreb d.o.o, Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb;
  • e – mailom: info-gpz@plinara-zagreb.hr.

Pisani prigovor/reklamaciju možete podnijeti na obrascima za podnošenje pisanog prigovora koji se nalaze u našim poslovnim prostorijama, odnosno, Pisarnici GPZ-a i na našoj web stranici popunjavanjem dostupnog obrasca.

Obavijest o zaprimljenom prigovoru/reklamaciji, dostavlja se bez odgode.

Molimo Vas da na prigovoru obvezno navedete svoje podatke (ime i prezime, adresu, identifikacijsku oznaku OMM-a, broj plinomjera, kontakt broj telefona). Odgovor na pisani prigovor dostavit ćemo u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja istog u pisanom obliku.

U slučaju da niste zadovoljni zaprimljenim odgovorom, možete se obratiti, drugostupanjskom tijelu, Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebački holding d.o.o., Ulica Grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb.
 
 
Prigovor/reklamacija može se podnijeri i putem nižeg web sučelja:
Ispunite sva obavezna polja označena sa *
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više