Europska komisija odobrila treći projekt jačanja kibernetičke sigurnosti GPZ-a u koju se ulaže više od milijun eura

Europska komisija i Gradska plinara Zagreb ugovorile su sufinanciranje još jednog projekta jačanja informacijske sigurnosti. Projekt „Poboljšanje kibernetičke sigurnosti mrežnih sustava“ je vrijedan 210,289 eura, odnosno nešto manje od 1,6 milijuna kuna te je nadogradnja na dva prethodno odobrena projekta. Sva tri projekta u 75-postotnom iznosu sufinancirana su u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Telekom),  fonda namijenjenog ulaganju u digitalne infrastrukturne projekte Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.
 
- GPZ prati trendove nužne za našu ključnu uslugu sigurne isporuke plina potrošačima te je upravo ulaganje u digitalizaciju poslovanja i pratećih sustava za zaštitu od kibernetičkih rizika među prioritetima u poslovanju. Za sada imamo stopostotni uspjeh u prijavama za bespovratno sufinanciranje što nas motivira da nastavimo s razvojem ovog tipa projekata  - kazao je Miroslav Živko, direktor Gradske plinare Zagreb.
 
GPZ je kao najveći hrvatski distributer plina Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti prepoznat među ključnim informacijskim sustavima iz područja energetike te je unaprjeđenje svojih kapaciteta započeo unatrag godinu dana kroz paket od tri projekta, vrijednih više od milijun eura, od koji su svi sufinancirani sredstvima iz CEF Telekoma.
 
CEF Telekom je fond koji pridonosi razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta Europske unije ulaganjem u digitalne infrastrukture zemalja članica s ciljem jačanja suradnje i sposobnosti dionika ključnih za strategiju kibernetičke sigurnosti EU definiranu Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (NIS Direktiva).
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više