Obavijest građanima: Postupanje s plinom nakon potresa

Molimo građane da ne zatvaraju plin na glavnom ventilu smještenom u žutom ormariću na objektu osim ako osjete miris plina te ako im je srušen ili oštećen dimnjak te da obavijeste Gradsku plinaru Zagreb na brojeve 0800 400 400 ili 01 6437 755, 01 6302 382, 01 6437 741.
Za sigurno puštanje plina u objektima koji su zatvorili plin na glavnom zaporu potrebni su:
  1. Pozitivan nalaz statičara ili stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo da plinska instalacija nije ugrožena statikom (zgrade koje imaju zelenu oznaku CZGZ-a ne trebaju nalaz statičara)
  2. Atest dimnjačara ili ovjereni kontrolni list/radni nalog, kojeg nakon pregleda dobiva predstavnik suvlasnika, za sve dimnjake u zgradi
  3. Obavezan pristup u sve stanove kod puštanja plina u stambene zgrade
  • Po ispunjenju uvjeta iz točaka 1 i 2, potrebno se javiti na brojeve  01/6437-707; 6437-706 i 6437-549, a kompletiranu dokumentaciju poslati na e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr.
GPZ će potom kontaktirati stranke za dogovor o terminu ispitivanja instalacija s obzirom da je ispitivačima potrebno omogućiti ulazak u svaki stan te zbog provjere ima li stanara u samoizalaciji, odnosno upozorenja na preventivne mjere zaštite od koronavirusa.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više