Obustava plina u Prisoju i Bukovačkoj

Od ponedjeljka, 27. svibnja, u 8 sati do 7. lipnja bit će obustavljena isporuka plina u ulicama Prisoj i Bukovačka cesta, a zbog radova na zamjeni dotrajalog plinovoda i kućnih priključaka. Radovima su obuhvaćeni kućni brojevi 4, 4A, 4B, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ulice Prisoj i Bukovačka cesta 90.
 
Skrećemo Vam pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.

 Planirani radovi:
      1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova
      2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka,
      3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak.
      4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i plina i
            odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.
       
Napomene:
Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb
Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr  ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz, ukoliko je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Molimo korisnike da prije obustave isporuke plina kontaktiraju područne dimnjačare i servisere, ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju.
Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere sa spojem u klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore, te imati ugrađenu pvc/alu stolariju, radi mogućeg povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
Napominjemo da ste prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) kao vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera. Kontrola dimnjaka vrši se od strane područnog dimnjačara od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. list 15/15).
Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.
Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Cesta ,a unutar parcela  sanacija je u obvezi  Gradske plinare Zagreb

Obveze korisnika plina:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom  1. , 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina.
Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina( DVA DANA RANIJE OSTAVLJAMO OBAVIJEST NA OGLASNOJ PLOČI ILI ULAZNIM VRATIMA)

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-771, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-686 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informaciju o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
 
                                                                                    
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više