Tehničke smjernice za ugradnju fasadnih bojlera

Zbog velikog broja upita  o uvjetima ugradnje bojlera s fasadnim ispustima obavještavamo zainteresirane da bojlere smiju postavljati samo stručno-tehnički osposobljene osobe plinoinstalaterske struke. Oni plinoinstalateri kojima je GPZ dao ovlaštenje za rad upoznati su s uvjetima ugradnje i puštanja plinskih trošila svih vrsta i namjena pa tako i bojlera s fasadnim ispustom.

Međutim, radi olakšanog snalaženja u propisima i pomoći u planiranju otklanjanja posljedica potresa GPZ skreće pozornost da je na poveznici objavljen izvod iz strukovnih pravila GPZ-a u kojem su navedeni uvjeti i grafički prikaz smještaja plinskog trošila s fasadnim ispustom.

Ugradnjom plinskih trošila s fasadnim ispustom prema tim smjernicama ne ugrožava se zdravlje građana, a GPZ ističe da je postavljanje fasadnih ispusta potrebno uskladiti i s ostalim važećim propisima jedinice lokalne samouprave posebno onima koji se odnose na pročelja objekata.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više