Važne informacije vezane uz puštanje/obustavu i sigurnost plina u središtu Zagreba


Informacije vezane za uključenja/isključenja i sigurnost upotrebe plina u zgradama u središtu Zagreba
 
  • GPZ ne isključuje plin u objektima s određenom bojom naljepnice, već sukladno bazi Civilne zaštite grada Zagreba (CZGZ) koja sadrži opisne primjedbe vrste oštećenja zgrade obilazi statički ugrožene objekte i objekte s oštećenjima dimnjaka kako bi zatvaranjem plina prevenirao životnu ugrozu stanara u objektu dok ne ispune tehničke preduvjete za sigurnu upotrebu plina. Plin se ne isključuje niti se odbija uključiti da bi građani bili bez plina, već jer su u najvećem broju slučajeva u opasnosti od dotrajalih dimnjaka dodatno narušenima potresom i dok se ne osiguraju tehnički preduvjeti za sigurno sagorjevanje plina – za što je dokaz potvrda o ispravnosti dimnjaka - postoji velika mogućnost povrata ugljičnog monoksida i trovanja njime.
 
  • Imajući u vidu situaciju u kojoj se građani trenutno nalaze – prvenstveno u središtu Zagreba – za zgrade koje imaju nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena (isto se ne odnosi na zgrade koje imaju zelenu oznaku CZGZ-a), a dimnjaci ne mogu dobiti potvrdu ispravnosti, GPZ radi iznimku i uključuje samo potrošače koji mogu sigurno koristiti plin. Isto je tehnički izvedivo, no pri tome je nužno da ispitivači uđu u sve stanove koji koriste plin, a čija su trošila spojena na dimnjak te da stanari čija su trošila spojena na dimnjak dozvole plombiranje trošila spojenih na dimnjak!  Time se osigurava da životi građani koji su u riziku od povrata ugljičnog monoksida nisu izloženi opasnosti.
 
  • GPZ nema nikakve veze s tipovima i vrstama bojlera koji se ugrađuju i koji će se ugrađivati, a kao distributeru plina kojemu je u cilju imati što više potrošača za prioritet ima sigurnost građana, osobito u trenutnim okolnostima
 
  • Ako građani koriste plin u objektima oštećenima potresom, a ne osjećaju se ugroženi jer trošila uredno rade, ne znači  da je unutrašnjost dimnjaka ispravna i da u nekom trenutku neće doći do povrata dimnih plinova! Kontrola dimnjaka je nužna.
 
  • Redovna procedura priključenja na plin nakon potresa objevljena je na web stranici GPZ-a (http://www.plinara-zagreb.hr/novosti/postupak-pustanja-plina-u-objekte-koji-su-iskljuceni-zbog-potresa/1327) te kao preduvjete za ispitivanje instalacije i puštanje plina obuhvaća nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena (zgrade koje imaju zelenu oznaku CZGZ-a ne trebaju nalaz statičara) i atest dimnjačara ili ovjereni kontrolni list/radni nalog kojeg nakon pregleda dobiva predstavnik suvlasnika. Riječ je o dokumentima koje potpisuju ovlaštene stručne osobe: ovlašteni građevinski stručnjaci procjenjuju statiku objekta, a dimnjačari dimnjake. Mišljenja osoba koje nisu ovlaštena za pojedini uvjet, razumljivo je, nije moguće uvažiti.
 
  • S obzirom da je GPZ organizirana sukladno naputcima za suzbijanje koronavirusa, primjenjujući rotaciju djelatnika da bi se izbjegla kolektivna kontaminacija virusom, molimo građane da preferiraju telefonsku i elektroničku komunikaciju. U slučaju višestambenih zgrada, pokazalo se da je najjednostavnije dokumentaciju organizirati preko upravitelja. Dokumentaciju za priključenja potrebno je poslati na e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr.  Informacije o dokumentaciji dostupne su na brojevima 01/6437-707; 6437-706 i 6437-549, a za ispitivanje instalacija i puštanje plina građane kontaktira GPZ kako bi najavio termin skuladno rasporedu i raspoloživim ekipama.
 
  • Djelatnici GPZ-a koji ispituju plinsku instalaciju moraju ući u svaki stan koji ima plin, poštujući pri tome mjere Nacionalnog kriznog stožera za suzbijanje koronavirusa. Stoga molimo sve građane da drže propisan razmak od djelatnika GPZ-a te dezinficiraju potrebne površine nakon odlaska ispitivača.
 
  • Zbog prevencije mogućih prijevara, važno je znati da djelatnici GPZ-a na teren izlaze u paru, imaju iskaznicu GPZ-a i obilježja GPZ-a na odjeći i vozilu.
 
  • Građanima koji su zbog potresa preventivno zatvorili plin, GPZ neće naplaćivati poslove iz svoje nadležnosti pri puštanju plina u objekte.
 
  • Podzemna plinska mreža s pripadajućom infrastrukturom je pod stalnim nadzorom te nije oštećena potresom.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više