Bez plina će biti potrošači u Donjim Sveticama, Dubravi i Barutanskom bregu

Od 28. svibnja u 8 sati do 14. lipnja, zbog radova na zamjeni starog plinovoda i kućnih priključaka niskotlačnog plinovoda Volovčica, bit će obustavljen plin na adresama: Donje Svetice 40, 45, 45DV., 49, 51, 55, 55A, 57, 61, 63, 65, 69, 73, 73A, 75A, 77, 79A, 79B, 79C, 85, 85A, 85B, 95, Ulica grada Vukovara 275 (Konzum), Lupoglavska 3 i 5 i Kopčevečka 3.

Od srijede, 29. svibnja oko 8 sati do 12. lipnja, zbog radova na zamjeni dotrajalog plinovoda i kućnih priključaka niskotlačnog plinovoda Dubrava-Ravnice, bit će obustavljena isporuka plina naslijedećim kućnim brojevima: Gračačka 1, 1A, 2, 2A, 2A/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20A, 22, 22A, 24, 26; Gračački zavoj 2, 2A, 3, 4, 6 i Gračački odvojak 2.                          

Od četvrtka, 30. svibnja u 8 sati do 19. lipnja bez opskrbe plinom, zbog radova na niskotlačnom plinovodu Barutanski breg, bit će potrošači na adresama Barutanski breg 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Barutanski breg II 1, 1/1, 1A, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19; Barutanski breg III 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 23, 23DVOR., 25, 27, 29 i Barutanski jarak 10A.Skrećemo Vam pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku instalaciju.
 
Planirani radovi:
 1. Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka u zoni radova
 2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka,
 3. Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novo izvedene plinske kućne priključke.
 4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.
Napomene:
 • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb
 • Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera za neispravnu plinsku instalaciju, ili plinoservisera za neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr. Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina
 • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz, ukoliko je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Molimo korisnike da prije obustave isporuke plina kontaktiraju područne dimnjačare i servisere, ako nemaju navedenu dokumentaciju
 • Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere sa spojem u klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore, te imati ugrađenu pvc/alu stolariju, radi mogućeg povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom
 • Napominjemo da ste prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) kao vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera. Kontrola dimnjaka vrši se od strane područnog dimnjačara od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. list 15/15)
 • Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara (vlasnika objekta) uz poštivanje važećih propisa.
 • Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mjenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), već će se ispitati i spojiti na novi plinovod
 • Za vrijeme radova na prometnici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
 • Sanacija javno-prometne površine u obvezi je „Zagrebačkih cesta“, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.
 • Prilikom radova privremeno ćemo obustaviti dobavu plina koja će trajati neprekidno oko 21 kalendarskih dana zbog zahtjevne rekonstrukcije i jednosmjernog napajanja te Vas molimo da se u tom razdoblju koristite drugim energentima.
   
Obveze korisnika plina:
 • Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta)– prilikom radova pod stavkom  1. , 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina.
 • Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina (DVA DANA RANIJE OSTAVLJAMO OBAVIJEST NA OGLASNOJ PLOČI ILI ULAZNIM VRATIMA).
   
  Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
              -     6437-548 – Strojarski nadzor                                            
              -     6437-580 – Građevinski nadzor
              -     6437-644, 6437-572, 6437-717 – Odjel priprema rada
              -     6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više