Bez plina Medulićeva i Prilaz Gj. Deželića, za vozače obilazni pravci Frankopanskom i Gundulićevom

Zbog radova na zamjeni niskotlačnog plinovoda i kućnih priključaka od utorka, 18. lipnja u 9 sati do 12. srpnja bit će obustavljena isporuka plina na adresama Medulićeva 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 16, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 17, 18, 18A, 18A/1, 19, 19/1, 20, 21, 23, 23/1, 24, 24A, 25, 25/1, 27 i Prilaz Gjure Deželića 14.

Za promet će biti zatvoren dio Medulićeve ulice, od Prilaza Gj. Deželića do Ilice, a obilazno će se voziti Prilazom Gj. Deželića preko Masarykove i Gundulićeve do Ilice ili Prilazom Gj. Deželića Frakopanskom do Ilice.

Skrećemo Vam pozornost da nakon obustave plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.

Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
            3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
  • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr ili Centar za potrošače, 6437-636). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ako nemaju navedenu dokumentaciju, molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere.
  • Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
  • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera. Kontrolu dimnjaka obavlja područni dimnjačar, od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. glasnik 15/15).
  • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.
  • Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Zagrebačkih cesta, a unutar parcela sanacija je u obvezi Gradske plinare Zagreb.

Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom  1, 2 i 3 potrebno je djelatnicima GPZ-a omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod rednim brojem 1 će se izvoditi 18. lipnja, a pod 2 i 3 po usmenoj obavijesti voditelja građenja.

Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina (dva dana ranije ostavljamo obavijest na oglasnoj ploči ili ulaznim vratima, planirano 10. srpnja - 12. srpnja).

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
            -     6437-548 – Strojarski nadzor
            -     6437-580 –  Građevinski nadzor
            -     6437-771, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
            -     6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
      (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do14 sati)
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više