Servis i priprema mjerila za ovjeravanje

Budući ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14 i NN 111/18) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14), Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je Gradsku plinaru Zagreb kao pravnu osobu za pregled i pripremanje određene vrste zakonitih mjerila za ovjeravanje što je moguće vidjeti ovdje i dodatno ovdje.

Gradska plinara Zagreb je ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo i time stekla status pravne osobe koja obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnu ovlast.

Priprema mjerila za ovjeravanje podrazumijeva:
  • pregled, ispitivanje i/ili popravljanje zakonitih mjerila i/ili sustava radi pripreme istih za ovjeravanje
  • izradu ispitnog izvješća o prethodno obavljenom ispitivanju
  • prijavu pripremljenog mjerila ovlaštenom tijelu za ovjeru
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više