Tehničke mogućnosti i oprema laboratorija GPZ-a

Mogućnosti instalirane mjeriteljske opreme za ispitivanje omogućava ispitivanje zakonitih mjerila protoka plina u rasponu od DN 15 do DN 150 te za kapacitete protoka od 0,004 m3/h do 400 m3/h, a za ispitivanje uređaja za pretvorbu obujma plina (korektori) u mjernom području apsolutnom tlaku od između 0.9 i 50 bara te u području temperatura od -20 do +50°C.

Pored osnovne djelatnosti pripreme za ovjeravanje i ovjeravanja, provodi se servis zakonitih mjerila protoka plina i niskotlačnih i srednjetlačnih regulatora tlaka te tipnim ispitivanjem opreme sukladno normama.

OPREMA MJERITELJSKOG LABORATORIJA GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

1. MJERITELJSKE LINIJE ZA ISPITIVANJE PLINOMJERA - PROTOCI DO Qmax=26m3/h

1.1. Ispitni uređaj sa zvonom za ispitivanje mjerila protoka do 26 m3/h
Instalacija s ispitnim zvonom koristi se prvenstveno za ispitivanje kućnih membranskih plinomjera G4 i G6. Princip mjerenja sastoji se u uspoređivanju istisnutog obujma zraka iz zvona s registriranim obujmom na ispitivanim plinomjerima.


Shematski prikaz mjeriteljske linije sa zvonom za ispitivanje membranskih plinomjera G4 i G6.


Mjeriteljska linija sa zvonom za ispitivanje membranskih plinomjera G4 i G6.


1.2. Ispitna instalacija sa venturijevim kritičnim sapnicama za ispitivanje plinomjera G2.5, G4 i G6
Primjena venturijevih sapnica je prikladna za ispitivanje kod malih protoka zbog jednostavnosti procedure, moguće manje nesigurnosti i efikasnijeg rada. Na slici ispod prikazana je shematski instalacija za ispitivanje mjerila protoka do 10 m3/h s kritičnim sapnicama kao referentnim mjerilima protoka.

Sapnice su umjerene od strane PTB-a, Državnog instituta za mjeriteljstvo u Stutgarttu, Savezna Republika Njemačka. Osjetnike tlaka, temperature i vlage umjerila je tvrtka ovlaštena za te poslove od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Shematski prikaz mjeriteljske linije sa sapnicama za ispitivanje membranskih plinomjera G4 i G6.