Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 

Kontakti

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr

Radno vrijeme sa strankama Odjela prodaje radnim danom od 8:00 do 15:00.
Radno vrijeme Punionice stlačenog plina provjerite na linku GPZ-Opskrba d.o.o.: http://www.gpz-opskrba.hr/korisne-informacije/radno-vrijeme-54/54


MBS: 080083993
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
OIB: 20985255037

czk@plinara-zagreb.hr