Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 

Vozila na plin

Stlačeni prirodni plin – gorivo budućnosti i prijatelj okoliša

Stlačeni prirodni plin (SPP ili eng. CNG - compressed natural gas) je prirodni plin u plinovitom stanju stlačen na tlak od 220 bar pri 15 ºC koji se koristi za pogon motornih vozila kao alternativno gorivo.

Stlačeni prirodni plin je gorivo koje danas nudi najbolji kompromis između ekoloških karakteristika, dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja.
Zbog jednostavnog kemijskog sastava i emisije ispušnih plinova su manje u odnosu na ostala goriva. SPP je ekološki puno prihvatljiviji i jamči znatno čišće izgaranje, a njegove prednosti kod vozila očituju se u nižim troškovima održavanja, duljem životnom vijeku motora i značajnim uštedama u cijeni goriva u odnosu na dizelsko gorivo i motorni benzin.
Ekološka osviještenost uz smanjenje troškova eksploatacije pri većem broju prijeđenih kilometara u odnosu na vozila s konvencionalnim gorivima neki su od glavnih motiva koji su mnoge autobusne flote, komunalna poduzeća, dostavna poduzeća i ostale subjekte navele na odluku o uvođenju SPP vozila u njihove vozne parkove.
Upotreba SPP goriva u svijetu raste iz godine u godinu pa se tako broj SPP vozila u upotrebi povećava po godišnjoj stopi od oko 30 posto.
Veće korištenje SPP-a potaknut će i planovi Europske unije da do 2020. udio plina u prometu bude 10 posto, a to gorivo se prihvaća kao karika između klasičnih i hibridnih vozila na struju.
Većina svjetskih autoindustrija već proizvodi vozila koja su tvornički prilagođena korištenju benzina i SPP-a kao bivalentna ili samo kao monovalentna vozila.

Današnja situacija na tržištu SPP u Hrvatskoj je takva da ne postoji porezno rasterećenje za vozila koja koriste SPP niti postoji promicanje prodaje od strane proizvođača ili njihovih zastupnika (homologaciju trenutno imaju samo FIAT vozila), što uzrokuje i manji broj vozača koji se odlučuju na takvo gorivo.

Jedino razvojem sustava SPP mogu se stvoriti temelji za daljnje povećanje potrošnje takvog tipa goriva uz mogućnost korištenja sredstava EU preko raznih programa (CIVITAS, Program za transport).
 
Povećanjem upotrebe, evoluacija ekološke svijesti i traženje bolje pozicije SPP može dovesti ovo gorivo u ravnopravan položaj s ostalim gorivima.
 
Energetski sadržaj goriva:
 
Stlačeni prirodni plin (SPP) oko 13,3 kWh / kg
Benzin oko 8,6 kWh / l
Dizel oko 9,9 kWh / l
Autoplin (UNP) oko 6,8 kWh / l
 
Energetski sadržaj jednog kilograma SPP odgovara oko 1,5 litara benzina, oko 1,3 litara dizela ili oko 1,9 litara UNP.
Gradska plinara Zagreb d.o.o. je 1994. godine izgradila prvu punionicu vozila na SPP u Hrvatskoj koja se uklapa u europski sustav punionica te dala pregraditi svoja vozila na stlačeni prirodni plin kao primjer i putokaz ostalima u gradu i u cijeloj zemlji. Punionica SPP se nalazi na lokaciji Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb.
 


Radno vrijeme punionice:  
Provjerite na linku GPZ-Opskrba d.o.o.: http://www.gpz-opskrba.hr/korisne-informacije/radno-vrijeme-54/54
Telefon punionice: 01/ 6302 365
Web stranica: www.gpz-opskrba.hr