Zagrebački Holding  
Mapa webaLinkovi
 
 

Ovlašteni izvođači, ispitivači i projektanti plinskih instalacija i priključaka, dimnjačari, serviseri trošila

Sukladno stavcima (1) i (2) iz članka 48. Mrežnih pravilima plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 155/14) GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., operator distribucijskog sustava dužna je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava uvjete tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti ovlastiti za izvođenje priključaka  kao i izvođača plinskih instalacija. Iz tog razloga Uprava GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o. imenovala je stručno interno tijelo pod nazivom Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova koja provodi pregled dospjele dokumentacije podnositelja zahtjeva.

Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova pregledava pristiglu dokumentaciju podnositelja zahtjeva kako bi se moguće stekli slijedeći statusi:

1. OVLAŠTENI IZVOĐAČI UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Plinoinstalaterske usluge se nalaze na slobodnom tržištu uz uvjet odgovarajuće stručne, tehničke i financijske osposobljenosti. Kako bi se osigurala kvaliteta izvednih radova na unutarnjim plinskim instalacijama, molimo da radove povjeravate ovlaštenim od strane GPZ plinoinstalaterima koji će za izvedene radove ispostaviti račun i jamstvo sukladno zakonskim odredbama. Informacije o ovlaštenim plinoinstalaterima se mogu dobiti u Odjelu prodaje GPZ, udruženjima obrtnika ili kod upravitelja zgrada.
Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova je uskladila sa novom zakonskom regulativom te su doneseni Uvjeti izdavanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o. prema kojima se provodi ovlašćivanje.


2. OVLAŠTENI ISPITIVAČI PLINSKE INSTALACIJE

Ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije izvodi GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. pozivom na telefonski broj 01 / 6437 777 ili na e-mail czk@plinara-zagreb.hr, odnosno isključivo ovlašteni ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distribucijskom području GPZ-a koji ima od GPZ-a ishođeno važeće ovlaštenje.

Status ovlaštenog ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dobiva se ispunjenjem Uvjeta stručne i tehničke osposobljenosti za dobivanje i oduzimanje statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distribucijskom području GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.


3. OVLAŠTENI IZVOĐAČI PLINSKIH PRIKLJUČAKA
Priključak izvodi GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., odnosno isključivo ovlašteni izvođač priključka koji ima od GPZ d.o.o. ishođeno ovlaštenje za izvođenje plinskih priključaka na distribucijskom području GPZ d.o.o.
Status ovlaštenog izvođača priključaka dobiva se ispunjenjem uvjeta definiranih u Pravilniku o izdavanju ovlaštenja za građenje plinskih priključaka na distribucijskom sustavu GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o.

Izdavanje svakog pojedinog ovlaštenja od strane GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o., ukoliko podnositelj zahtjeva zadovolji propisanim uvjetima, naplaćuje se prema Cjeniku za nestandardne usluge koji je jedinstven na distribucijskom području GPZ d.o.o. i propisan od strane HERA-e.


4. DIMNJAČARI5. SERVISERI PLINKSIH TROŠILA