Ovjeravanje zakonitih mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je Gradsku plinaru Zagreb kao pravnu osobu za ovjeravanje određene vrste zakonitih mjerila ako ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14).

Gradska plinara Zagreb, stekavši status ovlaštenog tijela za ovjeravanje, obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast što podrazumijeva utvrđivanje sukladnosti mjerila odobrenom tipu i/ili udovoljavanje mjerila propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima te postavljanje ovjernih oznaka u postupku redovnog i izvanrednog ovjeravanja. 

Prije provođenja postupka ovjeravanja zakonitih mjerila mjerilo mora biti pripremljeno i ispitano o čemu se brine ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila što ujedno predstavlja i zakonsku obvezu postupanja sa zakonitim mjerilima, a Gradska plinara Zagreb kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast.

U repozitoriju Državnog zavoda za mjeriteljstvo, odnosno u spremištu digitalnog i elektroničkog materijala nalazi se Evidencija o rješenjima za ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila gdje je vidljivo da je Gradska plinara Zagreb dobila Rješenje o odobrenju; klasa: UP/I-034-02/15-02/20, ur. broj: 558-02-01-01/1-16-6 od 26.11.2015., identifikacijski broj ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila je broj 24.
Rješenje o odobrenju Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje poslova ovjere zakonitih mjerila može se vidjeti ovdje.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više