Ovjeravanje zakonitih mjerila

Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je Gradsku plinaru Zagreb d.o.o. za ovjeravanje određene vrste zakonitih mjerila ako ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14 i NN 111/18) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/14).

Gradska plinara Zagreb, stekavši status ovlaštenog tijela za ovjeravanje, obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila kao javnu ovlast što podrazumijeva utvrđivanje sukladnosti mjerila odobrenom tipu i/ili udovoljavanje mjerila propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima te postavljanje ovjernih oznaka u postupku redovnog i izvanrednog ovjeravanja što je moguće vidjeti ovdje i dopunjeno ovdje

Prije provođenja postupka ovjeravanja zakonitih mjerila mjerilo mora biti pripremljeno i ispitano o čemu se brine ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila što ujedno predstavlja i zakonsku obvezu postupanja sa zakonitim mjerilima, a Gradska plinara Zagreb kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više