Obustava plina na Ravnicama

Zbog radova na zamjeni niskotlačnog plinovoda i kućnih priključaka, početkom listopada bit će obustavljena isporuka plina u I. Ravnicama i XI. Ravnicama. Obustava će trajati oko pet dana, a o točnom terminu obustave potrošači će dobiti obavijest dva dana ranije.
 
Planirani radovi:
            1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
            2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
            3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
            4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i
            odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
  • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb.
  • Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr.) Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
  • Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara uz poštivanje važećih propisa.
  • Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mjenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), ispitati će se i spojiti na novi plinovod.
  • Za vrijeme radova, na ulici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
  • Sanacija javno-prometne površine u obvezi je „Zagrebačkih cesta“, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.
 
Obveze korisnika plina:
Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkom 1., 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavni zapor.
Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je djelatnicima Gradske plinare Zagreb omogućiti ulaz u sve stanove korisnika plina. (dva dana ranije dostavljamo obavijest). 
Dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Služba investicija, Odjel priprema rada na tel: 6437-572, 6437-644, 6437-589.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više