Počela završna faza plinofikacije naselja Bogdani i Struge

Gradska plinara Zagreb započela je radove na izgradnji treće etape srednjetlačnog plinovoda u naseljima Struge i Bogdani gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. Bit će izgrađeno 6659 metara plinovoda čime će se osigurati priključenje oko 150 kućanstava na plinsku mrežu. Vrijednost radova je 4.646.727kuna, a predviđeno trajanje izgradnje 90 dana.
 
Projekt plinofikacije spomenutih naselja počeo je 2016. godine: u prvoj etapi izvedeno je 3120 metara plinovoda dok je u drugoj etapi tijekom 2017. i 2018. godine izvedeno 4485 m plinovoda.